1. Klinik Araştırmalar Kongresi Basın Bülteni…

 

1. Klinik Araştırmalar Kongresi Basın Bülteni

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, hızla değişen mevzuatlar ve Türkiye’nin yeni parlayan ülkeler arasında olması bu konuda bir ulusal kongre yapılmasının zamanı geldiğini göstermiştir. Bu değişimden güç alan Klinik Araştırmalar Derneği, 3-4 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul Askeri Müze’de 1. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi’ni düzenlemiştir. Kongrenin başarısı yıllardır bu konuya emek vermiş ve katkıda bulunmuş tarafların bir araya gelmesi ile olmuş; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, Sosyal Güvenlik Kurumu, İlaç Endüstrisi, Tıbbi Cihaz Firmaları, Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları, Üniversiteler, Etik Kurullar ve Araştırmacıların temsiliyeti ile kongreye 250’yi aşkın yetkili katılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Üniversiteler, Sözleşmeli araştırma kuruluşları, Lojistik Firmaları, Hukuk Büroları, Laboratuvarlar, Hemşireler, Eczacılar, Araştırmacılar, İlaç firmalarının ve tıbbi cihaz firmalarının klinik araştırma departmanları, klinik araştırmalar alanındaki faaliyetlerini 63 poster olarak kongre süresince sunmuşlardır. Söz konusu posterlerden birinci, ikinci ve üçüncülük ödüllerinin yanısıra 2 adet de mansiyon ödülü Klinik Araştırmalar Derneği tarafından verilmiştir. 

Kongre sırasında klinik araştırmalar alanında Türkiye’nin dünyadaki ve bölge ülkeleri arasındaki yeri tartışılmış; Genetik, Kök Hücre Çalışmaları, Kişiye Özel İlaç Geliştirme, Çevirmsel Araştırmalar, Pediatrik Çalışmalar, Biyobenzer Araştırmaları gibi önemli başlıklar ele alınmıştır. Ülkemizde klinik araştırmalar alanında sağlanan tüm gelişmelere karşın, özgün ilaçların keşfi ve geliştirilmesi konusunda bugüne kadar istenen düzeyde ilerleme sağlanamaması ve bundan sonra yapılması gerekenler konu edilmiştir. 

Klinik araştırmalarda yer alan taraflar arasındaki işbirliği ve iletişimi daha da arttıran 1. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi ülkemizin bölgede daha etkin bir rol alması ve ilaç geliştirme alanında ülkemizin vizyonuna katkıda bulunarak hedefine ulaşmıştır. İki senede bir yapılması planlanan kongrenin 2015 yılında uluslararası bir niteliğe kavuşması planlanmaktadır.