1. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi Sunumları yayımlandı.

 

1. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi Sunumları Klinik Araştırmalar Derneği web sitesinde yayımlandı. Tıklayarak erişebilirsiniz…

   

09:30-10:30

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ve TÜRKİYE’NİN YERİ

Oturum Başkanı:  Saim Kerman

(TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu)

Türkiye’de Klinik Araştırmalar  ve Yeni Yönetmelik

Hilal İlbars 

(Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanı)

Yeni Yönerge ile Kamu Hastanelerinde Klinik Araştırmalar

Emine Ayaz

(Kamu Hastaneleri Kurumu)

Klinik Araştırmalarda Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkeleri Arasındaki Yeri

Emel Tetik

(Sanofi Türkiye ve MENA Bölgesi Klinik Araştırmalar Ünitesi Müdürü)

Klinik Araştırmalar Veri Tabanı ClinicalTrials.gov ve Türkiye’nin Durumu (Video Sunum)

Rebecca J. Williams 

(National Institutes of Health (NIH), National Library of Medicine, ClinicalTrials.gov Yardımcı Direktör)

   

11:00- 12:45

İLAÇTA AR-GE ve İNOVASYON

Oturum Başkanı:  Ahmet Araman

(İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı)

Sağlık Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri 

Saim Kerman

(Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı)

Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri

Zühtü Bakır

(Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı)

TÜBİTAK Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri

Sema Balabanlı

(TÜBİTAK- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEP) Başkanlığı)

Akademisyen Gözüyle Türkiye’de İlaç Geliştirme

Burak Erman

(Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)

Türkiye’de İlaç Geliştirme İçin Çözüm Önerileri

Ahmet Gül

(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı)

 

 

14:00- 15:30

BİYOFARMASÖTİK ÜRÜNLERİN ERKEN FAZ ÇALIŞMALARINDA GEREKLİLİKLERİ

Oturum Başkanı: Işık Tuğlular

(Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi-ARGEFAR )

Biyobenzer Ürünlerde Klinik Öncesi Çalışmalar

Ercüment Karasulu

(Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi-ARGEFAR )

Biyobenzer Ürünlerde İmmunojenisite Çalışmaları

Fahri Şahin

(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı)

Biyobenzer Ürünlerde Klinik Araştırmalar (Faz I-III)

Erdem Göker

(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı)

 

 

15:45- 17:15

İLAÇ DIŞI ÇALIŞMALAR

Oturum Başkanı: Tezer Kutluk

(Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı)

Türkiye’de Tıbbi Cihazlar ve Klinik Araştırmalar

Osman Nacar

(Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanı)

Kök Hücre Araştırmaları

Meral Beksaç

(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı)

Genetik Araştırmalar

Mehmet Öztürk

(Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)

Kişiye Özel İlaç Geliştirme ve Klinik Araştırmaları

Sadiye Birep Aygün

(Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi -JRC)

4 MAYIS 2013, CUMARTESİ

 

 

09:00-10:45

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ve HUKUK

Oturum Başkanı: İsmail Hakkı Ayhan

(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Klinik Araştırmalar ve Ceza Hukuku

Muharrem Özen

(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Klinik Arastirmalarda Gonüllü Rızası

Barış Özbilen

(İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Klinik Araştırmalar ve Sigorta

Kemal Şenocak

(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Öğretim Üyesi)

(İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı)

Klinik Araştırmalar ve Sözleşme

Ersin Koylu

(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Proje Koordinasyon Merkezi –PROKOM)

10:45-11:15

Kahve Molası

11:15-12:15

TİCARİ OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR

Oturum Başkanı: Meral Tuncer

(Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Ticari Olmayan Klinik Araştırmalar

Gül Başaran

(Acıbadem Üniversitesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Bölümü)

Ticari Olmayan Klinik Araştırmalarda SGK Görüşü

Hüseyin Kılıçarslan

(Sosyal Güvenlik Kurumu)

 

 

13:30-14:30

BASIN ve TOPLUMDA KLİNİK ARAŞTIRMALAR

Oturum Başkanı: Aytekin Oğuz

(SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği)

Çevrimsel Araştırmanın Topluma Aktarımı

Yağız Üresin 

(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı)

Bir Doktor Gazetecinin Deneyimleri

Yavuz Dizdar

(İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü)  

14:30-15:20

PEDİATRİK KLİNİK ARAŞTIRMALAR

Oturum Başkanı: Ateş Kara

(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

Türkiye’nin Pediatrik Araştırmalardaki Başarısı

Kaan Kavaklı

(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ABD)

Türkiye’nin Pediatrik Araştırmalardaki Durumu

Betül Erdoğan

(Merck Sharp Dohme İlaçları Klinik Araştırmalar Türkiye ve MENA Direktörü)

 

 

15:40-16:40

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA GÖNÜLLÜLER

Oturum Başkanı: Semra Şardaş

(Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı)

Gönüllülerin Klinik Araştırmalara Yaklaşımı

Atila Karaalp

(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Sağlıklı Gönüllülerin Klinik Araştırmalara Katılımı

Aydın Erenmemişoğlu

(Erciyes  Üniversitesi İyi Klinik Uygulamalar Merkezi)

Hasta Gönüllülerin Klinik Araştırmalara Katılımı

Aslıgül Kendirci

(Roche İlaçları İlaç Geliştirme Direktörü)

16:40- 18:00

TÜRKİYE KLİNİK ARAŞTIRMALAR ALANINDA NASIL DAHA REKABETÇİ KONUMA ULAŞIR?

Oturum Başkanı: Aydın Erenmemişoğlu

Amerika’daki Klinik Araştırmalar, Sağlık Teknolojileri ve ArGe yapılarından ne öğrenebiliriz?

Yavuz Sılay

(Türk Amerikan İş Geliştirme Konseyi Sağlık Komisyonu Başkanı)

Klinik Araştırmaların Ülkelerin Kalkınmasına Bilimsel ve Ekonomik Katkıları

Takis Zervekakis

(ZeinCRO Başkan Yardımcısı)

Türkiye’nin Klinik Araştırmalar Açısından Rekabetteki Yeri

Alp Sevindik

(Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği)

Bölgesel Rekabet Açısından Türkiye’nin Klinik Araştırmalardaki Pozisyonu

Vladimir Misik

(Quintiles Ortadoğu Bölgesi Direktörü)

18:00 – 18:30

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Hilal İlbars

(Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanı)