Novartis tarafından sıtmanın yaygın olduğu 39 ülkeye dağıtımı gerçekleştirilen P. Falciparum sıtmasıyla mücadele eden çocuklar için geliştirilmiş (artemeter-lumefantrin) ilacında yüz milyon rakamına ulaşıldı.

 

Medicines for Malaria Venture (MMV – Sıtma İlaçları Girişimi) tarafından yapılan açıklamada, sıtmanın yaygın olduğu 39 ülkeye Novartis tarafından dağıtımı gerçekleştirilen, P. Falciparum sıtması olan çocuklar için geliştirdiği ve maliyetine hastalara sunduğu ilaçta (artemeter-lumefantrin) yüz milyon rakamına ulaşıldığı bildirildi.

MMV – Novartis işbirliği ile geliştirilmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ön yeterlilik verilmiş ilk çocuk dostu artemisinin kombinasyon tedavisi dünyada ilk kez 2009 yılında sunuldu. MMV ve Novartis tarafından pediatrik ACT formunda geliştirilen ilaç üç yıldan az bir sürede 100 milyon hastaya ulaştı. Sıtma ile mücadele çerçevesinde, hastalığın yaygın görüldüğü 39 ülkede ilaç ruhsatlandırıldı ve tedaviye uyumunu kolaylaştıracak özel bir ambalaj tasarımı yapılarak maliyetine ihtiyaç sahibi hastaların erişimine sunuldu.

Bu projenin hem Novartis hem de MMV için kilometre taşı olma özelliği taşıyan bir başarı olduğunun altını çizen MMV Başkanı David Reddy “Sıtmayla mücadele eden çocuklara yardımcı olmak amacıyla 100 milyon çocuk ilacının bu kadar kısa sürede hastalara ulaştırılmasının bir örneği daha bulunmamaktadır” dedi.  Bu tarz ortaklıkların yeni ve kaliteli sıtma ilaçları geliştirmenin yanısıra bu ilaçları geniş hasta popülasyonlarına ulaştırmada da başarılı olabileceğini kanıtladıklarını belirten Reddy, “Bu başarı, sıtmayı yenme çabaları kapsamında, yeni sıtma ilaçları geliştirerek karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara yanıt verme kararlılığımızı daha da güçlendirmektedir. Bunu, MMV’nin başarısında hayati rol oynayan Novartis gibi ortaklarımıza ve bize bağışta bulunanlara borçluyuz” şeklinde konuştu.

Üç yıldan az bir sürede 100 milyon çizgisine ulaşılmasının Novartis ile MMV arasındaki başarılı işbirliğinin doruk noktasını temsil ettiğini belirten Novartis Sıtma Girişimi Başkanı Linus Igwemezie, “Bu ortaklığın, milyonlarca hastaya ihtiyaç duydukları ilaçları ulaştırma konusunda başarılı olduğunu görmek bizleri memnun ediyor” dedi. Novartis’in yenilik üretme gücünü, en uygun tedarik koşullarında ve kaliteli sıtma ilaçlarına erişimi artırmak amacıyla değerlendirmeye devam edeceğini söyleyen Igwemezie, bu konudaki çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Britanya Uluslararası Kalkınma Müsteşarı Stephen O’Brien ise, Britanya Hükümetinin sıtmayla mücadele çalışmalarının merkezine araştırma ve geliştirmeyi yerleştirmesinin sebebinin Novartis’in sıtma tedavisi örneğinde net bir biçimde görüldüğüne işaret etti. “Ürün geliştirme ortaklıkları, kamuyu özel sektör ile bir araya getirerek yeni ilaç geliştirme alanında iki tarafın uzmanlıklarını birleştirmelerinin önünü açıyor” dedi. Sıtma hastalığının karşısında en savunmasız grubun çocuklar olduğunu belirten O’Brien, “MMV ve Novartis, geliştirdikleri bu pediatrik tedavi ile dünyanın en yoksul milyonlarca çocuğuna daha sağlıklı bir yaşam umudu verdi” şeklinde konuştu.

 

Küçük çocukların sıtmadan orantısız ölçüde etkilendiği Afrika’da sıtma kaynaklı ölümlerin %86’sı beş yaş altı çocuklarda gerçekleşmektedir. Bununla birlikte sıtma, can almakla kalmayıp sakat da bırakmaktadır. Sıtmanın endemik olduğu bölgelerde düşük doğum ağırlığı olgularının %20’sine sıtma neden olmakta ve bu olguların %6’sı ölümle sonuçlanmaktadır (Guyatt & Snow, 2004). Şiddetli sıtma genellikle beyin hasarına da neden olarak çocuğun zihinsel gelişimini sekteye uğratmaktadır (Roll Back Malaria, 2002). Sıtma, ayrıca beş yaş altı çocuk ölümlerinin neredeyse yarısının altta yatan nedeni olan yetersiz beslenme sorununa da önemli katkıda bulunmaktadır (The Lancet, 2008).

Komplikasyonsuz seyreden P. falciparum sıtması olan, 5 – 35 kg ağırlığında yaklaşık 900 çocuk ile 5 Afrika ülkesinde yürütülen randomize, çok merkezli bir çalışma, bu yenilikçi ve çocuk dostu ACT’nin ana ilaç olan  artemisin tedavisinin ezilmiş haliyle benzer güvenlilik ve etkililik profiline sahip olduğunu ortaya koymuştur. İlacın tatlı formülasyonu az miktarda sıvı içerisinde süspansiyon haline gelmekte, küçük çocuklara kolayca verilebilmekte, dozun etkili şekilde alınması sağlanmakta ve %97.8 gibi yüksek bir iyileşme oranı elde edilmektedir (Abdulla S., et.al., 2008).

 

Referanslar

Abdulla, S.  et.al., 2008. Efficacy and safety of artemether-lumefantrine dispersible tablets compared with crushed commercial tablets in African infants and children with uncomplicated malaria: a randomised, single-blind, multicentre trial. The Lancet, Volume 372, pp. 1819-1827.

Guyatt, H. & Snow, R., 2004. Impact of Malaria during Pregnancy on Low Birth Weight in Sub-Saharan Africa. Clinical Microbiology Reviews, 17(4), pp. 760-769.

Roll Back Malaria, 2002. Reducing malaria’s impact on child health, development and survival. [Online]
Available at: http://www.rbm.who.int/docs/Childhealth_eng.pdf
[Accessed 10 January 2012].

The Lancet, 2008. The Lancet’s Series on Maternal and Child Undernutrition. [Online]
Available at: http://tc.iaea.org/tcweb/abouttc/tcseminar/Sem6-ExeSum.pdf
[Accessed 10 January 2012].

 

MMV hakkında

MMV, sıtma ilacı araştırma ve geliştirme alanında önde gelen ürün geliştirme ortakları (PDP) arasında yer almakta. 1999 yılında vakıf olarak kurulmuş ve İsviçre’de tescil edilmiştir.

MMV’nin misyonu; yeni, etkili ve uygun fiyatlı sıtma ilaçlarının keşfedilmesi, geliştirilmesi ve bu ilaçlara erişimin kolaylaştırılması yoluyla, sıtmanın endemik olduğu ülkelerde hastalık yükünü azaltmaktır.

MMV’nin vizyonu; sıtma riskiyle karşı karşıya bulunan ihmal edilmiş popülasyonların bu yenilikçi ilaçlarla tedavi edildiği ve korunduğu bir dünya yaratmak ve nihai olarak bu korkunç hastalığın kökünün kazınmasına yardımcı olmak.

www.mmv.org

 

Novartis Sıtma Programı hakkında

Erişim, tedavi, Ar-Ge ve kapasite oluşturma konularına odaklanan Novartis Sıtma Programı, her yıl ulaştığı hasta sayısı bakımından sağlık sektörünün en büyük ilaca erişim programları arasında yer almakta. Program yetkilileri programın, 2001 yılından bu yana 60 ülkede kamu kuruluşlarına 400 milyonun üzerinde sıtma ilacını maliyetine sunarak tahminen 1 milyon kişinin hayatının kurtarılmasına yardımcı olduğunu ifade etmekte.

www.malaria.novartis.com