Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı M. Emin Zararsız, Kayıtlı İstihdamı Teşvik İçin Teknik Destek Projesi (KİTUP) açılış konferansında yaptığı konuşmanın ardından, gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

 

Zararsız, diyabet hastalarının kullandıkları şeker ölçüm çubuklarının bedelinin karşılanması konusunda yöneltilen bir soruya karşılık olarak, üç büyük firmayla yapılacak toplantının ardından Sağlık Uygulama Tebliği’nde yeniden düzenleme yapılacağını ve fiyatların yeniden belirleneceğini bildirdi.

Zararsız, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına kadar şeker ölçüm çubukları için 55 kuruş ödendiğini, Danıştay’ın bu miktarı yetersiz bulmasından dolayı yeniden belirlenecek oranın bu miktarın üzerinde olabileceğini açıkladı. Türkiye’de bu konu ile ilgili üç büyük firmanın olduğunu ifade eden Başkan Zararsız ”Firmalarla yapılacak toplantının ardından Sağlık Uygulama Tebliği yeniden düzenlenerek sıkıntı ortadan kaldırılacak. Vatandaşlar bedelini ödeyerek aldıkları şeker ölçüm çubuklarının faturalarını SGK’ya getirerek tahsil edebilirler.” dedi.

Başkan Zararsız şeker ölçüm çubuklarının maliyetinin piyasada 15-75 kuruş arasında değiştiğini ifade ederek; “ Sosyal devlet bir vatandaşın sağlık alanındaki bütün giderlerini son kuruşuna kadar karşılamak zorunda mıdır? Sağlık giderlerine yapılan destek konusunda makul olanı bulmak, ortalamayı yakalamak önemlidir. Bizim ilave harcadığımız her bir kuruş, bugün sayısı 16 milyona ulaştığı için sevindiğimiz aktif sigortalıların primlerinden karşılanıyor. Sosyal güvenlik olayı günlük bir olay değildir. 20-25 yıl sonrasını düşünmek zorundayız. Bu nedenle sürdürülebilir bir sistem kurmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kayıt dışı uygulamalarla ilgili sorulan soru üzerine SGK Başkanı Zararsız, geçen yıl yaklaşık 1 milyonun üzerinde istihdam sağlandığını, bunun 350 bininin kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınanlardan oluştuğunu belirtti. Eksik bildirimlerin de kayıt dışılığın önemli bir unsuru olduğunu vurgulayan Zararsız, bunların tespitinin kayıt dışılığın tespitinden daha zor olduğunu ifade etti.

Prim oranlarının yüksek olduğu gerekçesiyle işverenlerin kayıt dışına yöneldiği yönündeki değerlendirmeler konusunda Başkan Zararsız; “’Geçmiş yıllarda bu çok söyleniyordu ve destek buluyordu. Son yıllarda yapılan çalışmalar ve prim oranlarındaki indirimler, özellikle 2008 yılında yapılan teşvike dayalı 5 puanlık indirim, bu iddiayı ileri sürenlerin bu konularda samimiyet noktasında sorgulanmasını gerektirecek düzeye getirmiştir. Bu aşamalardan sonra halen sosyal güvenlik prim oranları çok yüksek, işletmelerde çok ciddi maliyet unsuru oluşturuyor diyen işverenlerimiz varsa kusura bakmasınlar. Bu ancak kayıt dışı çalıştırmaya suni olarak yaratılan bir gerekçedir.” dedi.