GENELGE
2009/36

  Herhangi bir hastalığın tedavisinde aslolan güncel tedavi rehberleri doğrultusunda etkililiği ve güvenilirliği bilimsel ve yeterli sayıda klinik çalışmalar ile kanıtlanmış, ilgili endikasyonda standart dozu belirlenerek Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ilaçları kullanmaktır. Bu kapsamın dışında kalan ilaçlar ile yapılması zorunlu olan tedaviler için Bakanlığın izni gerekmekte olup, bu tür tedaviler için genel esasları belirleyen “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu” ektedir.

Bu genelge ile 14.11.2006 tarihli ve 2006/115 sayılı Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Hakkında Genelge, 24.07.2007 tarihli ve 2007/63 sayılı Göz Hastalıklarında Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Hakkında Genelge, 01.05.2008 tarihli ve 2008/37 sayılı Kemoteröpatik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı Hakkında Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, bundan sonraki işlemler bu genelge ve eki kılavuz doğrultusunda yürütülecektir.

Bilgi ve gereğini önemle arz/rica ederim.


Prof.Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar


EKİ: Kılavuz

DAĞITIM

Maliye Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Yüksek Öğretim Kurumu
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
81 İl Valiliği
Türk Eczacıları Birliği
Türk Tabipleri Birliği

 Kaynak: IEGM