GENELGE

2010/24

Bilindiği üzere ilaç ambalajlarına 2 boyutlu barkod zorunluluğu getirilmiştir. Üreticiler tarafından depo ve eczanelere karekodlu ürün satışı gittikçe artan bir düzeyde gerçekleşmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığımız ile birlikte konunun diğer paydaşları olan üreticiler ilaç depoları ve eczaneler ile yapılan toplantılar sonucu uygulamanın 16 Mayıs 2010 tarihinden itibaren başlatılması kararı alınmıştır. Ürünlerin anılan tarihte karekodlu ve karekodsuz olarak piyasada bulunacağı söz konusu olduğundan 15 gün geçiş süresi verilerek 01.06.2010 tarihine kadar etiketleme yolu ile bütün ürünlerin karekodlu hale getirilmesi planlanmıştır. Bakanlığımıza uygulamanın ne şekilde yapılacağı soruları üzerine aşağıdaki işlem basamakları oluşturulmuştur.

  1. Ecza depoları ve eczane stoklarında bulunan karekodsuz ürünlerin sistemde kullanılabilir hale gelmesi için bu ürünler Geçici bir 2D karekod şekli (G2D) uygulanacaktır.
  2. Uygulama güçlüğü ve GMP koşullarının bozulmaması gerektiğinden G2D karekod son kullanma tarihi ile üretim seri no’larını içermeyecektir. G2D halen uygulanmakta olan EAN barkod (13 haneli) ve firma tarafından üretilecek benzersiz seri numarasını içerecektir.
  3. GMP koşullarının bozulmaması gerektiğinden ürünler eczaneden depoya ya da depodan üreticiye iade edilmeyecektir.
  4. Firmalar ürettikleri G2D etiketleri depolara ve eczanelere göndererek stoklarda yer alan karekodsuz bütün ürünlerin etiketlenmesini temin edeceklerdir. Bu etiketlerin, karekodsuz ürünlerin fiyat kupürleri (fiyat kupürlerinin tekrar kullanılamayacak şekilde iptal edilmesi suretiyle)  üzerine sökülmeyecek şekilde uygulama işleminin yapılması ilgili firmanın sorumluluğundadır.
  5. Firmalar ürettikleri G2D karekod etiketlerini sisteme 15.05.2010 tarihinde saat 24:00’e kadar bildireceklerdir. Bu tarihten sonra yapılan G2D bildirimleri sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Firmalar tarafından depo ve eczanelerde bulunan karekodsuz ilaç adedini karşılayacak kadar G2D karekod etiketi oluşturulacaktır.
  6. Eczaneler 16.05.2010 tarihi ile 01.06.2010 tarihleri arasında hem G2D etiketli hem de 2D’li bütün ürünleri İTS’ye kaydederek ürün sorgulaması yapacaklardır.
  7. 01.06.2010 tarihi itibariyle piyasadaki tüm ürünler karekodlu (2D/G2D) olarak işlem görmeye başlayacaktır. Bu tarih itibariyle firmalar tarafından üretilen ancak ürün üzerine uygulanmayan G2D karekod etiketleri imha edilecek ve İlaç Takip Sisteminde kayıtları silinecektir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.


Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

Kaynak: IEGM