Sayı: B.10.0.IEG.0.77.00.02/61270 01 Eylül 2010
Konu:

GENELGE

2010/63

 

Bilindiği üzere ilaç ambalajlarına 2 boyutlu barkod zorunluluğu getirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile birlikte konunun diğer paydaşları olan üreticiler, ilaç depoları ve eczaneler ile yapılan toplantılar sonucu uygulamanın 16 Mayıs 2010 tarihinden itibaren başlatılması kararı alınmıştır. Ürünlerin anılan tarihte karekodlu ve karekodsuz olarak piyasada bulunacağı söz konusu olduğundan geçiş süresi verilerek etiketleme yolu ile bütün ürünlerin karekodlu hale getirilmesi planlanmıştır. Etiketleme işlemleri Temmuz 2010 ayında sonlandırılmıştır. Etiketlenemeyen ürünler depolar tarafından iade alınmıştır. İlaç firmaları ve ecza depoları ile yapılan iki toplantıda iade edilen ürünler arasında “etiketi sökülmüş G2D’li ürünler” bulunduğu ve “eczanelerin G2D’li ürünleri almak istemedikleri” bilgisi edinilmiştir. Konu incelendiğinde problemin ürünler üzerinde yer alan sanal son kullanma tarihi ile ilgili olduğu görülmüştür. Sanal tarih olarak belirlenen 31/12/2010 tarihi Bakanlığımızca sistemde gerekli değişiklik yapılarak 31/12/2020 olarak değiştirilmiştir. Uygulamanın amacı milli servet değerinde  olan bu ürünlerin ziyan olmamasını temin etmektir. Ancak G2D’li ürünler üzerinde yer alan gerçek “son kullanma tarihlerinin” eczacılarımız tarafından daha evvelce yapılageldiği şekli ile gözle kontrol edilmesi ve sistem tarafından onaylanan “son kullanma tarihi” ile yetinilmemesi gerekmektedir.

Ayrıca uluslararası kontrole tabi ürünler olarak tasnif edilen ve ülkemizde yeşil ya da kırmızı reçete ile satılabilen ürünlerin kontrollerinin yapılmasında hatalar oluşabileceği endişesi ile karekodsuz olarak piyasada bulunanbu ürünlerin G2D işleminden muaf tutulması kararı alınmıştır. Bu ürünler için Sosyal Güvenlik Kurumlarınca yapılan eczane ödemelerinde eskiden olduğu gibi kupür kesme işlemine devam edilmesi veya İlaç Takip Sistemi dışında geliştirilebilecek başka bir model kullanılması gerekmektedir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.


Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine

Kaynak: IEGM