24 Ocak 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete  Sayı : 27120

Sağlık Bakanlığından:

BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  – 22/9/2007 tarihli ve 26651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin “Kademeli fiyatlandırma” başlıklı 12 nci maddesinde yer alan kademeli kâr oranlarını gösteren tabloda kâr oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

Depocuya satış fiyatının

 Depocu kârı
(%)

Eczacı kârı
(%) 
10 TL’ye kadar olan kısmı için (10 TL dahil) 9 25
10-50 TL arasında kalan kısmı için (50 TL dahil) 8 25
50-100 TL arasında kalan kısmı için (100 TL dahil) 7 25
100-200 TL arasında kalan kısmı için (200 TL dahil) 4 16
200 TL üstünde kalan kısmı için 2 12

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Kaynak: IEGM