3. Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu

 

3. Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu, 8 Ekim’de Ankara Dedeman Otel’de gerçekleştirilecek.

Program: http://www.kanitadayalitip.org/program_tr_2012.html

3. ULUSAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ DEĞERLENDİRME FORUMU
8 Ekim 2012, Dedeman Otel, Ankara
“Global Bütçe ve Kanıta Dayalı Tıp:
Politik Kararlar ve Kanıt Temelleri”
www.std2012.org

08.10.2012
08:30 – 09:00Sempozyum Kayıt
 Açılış Konuşmaları
09:00 – 09:30Dr. Rabia KAHVECİ
KDTD Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Saim KERMAN
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

I. OTURUM : Global Bütçe ve Kanıta Dayalı Tıp
Oturum BaşkanıProf. Dr. Nurullah ZENGİN
S.B. Ankara Numune Eğt.ve Araş. Hast. Başhekimi
 Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL (teşrifleri halinde)
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı

09:30 – 10:45
Dr. Hakkı GÜRSÖZ
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yrd.
Namık KAYA
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü
Murat UĞURLU
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yrd.
Prof. Dr. Adnan KISA
Gaziantep Zirve Üniversitesi Rektörü
10:45 – 11:00Çay – Kahve Arası
II. OTURUM : Global Bütçe Uygulamasının Pratiğe Yansımaları ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Simten MALHAN
Başkent Universitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan Yrd. , TOBB İlaç Meclisi Danışmanı

11:00 – 12:15
Süfyan EMİROĞLU(teşrifleri halinde)
Sanayi Genel Müdürü; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Turgut TOKGÖZ
İEİS Genel Sekreteri
Cengiz CELAYİR
TİSD Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB İlaç Meclisi Başkan Yad.
Alp SEVİNDİK
AİFD Genel Sekreteri
12:15 – 13:15Öğle Yemeği
III. OTURUM : Global Bütçe ve İnovasyona Erişim için İnovatif Yaklaşımlar

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Hakan Ergün
ISPOR Türkiye Başkanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Ab.D., Öğretim Üyesi

13:15 – 14:30

Dr. Akif AKBULAT
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; Fiyat, Mevzuat ve Araştırmalar Daire Başkanı
Dr. Hüseyin KILIÇASLAN
Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı
Dr. Sebahattin YILMAZ
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Dr. Ümit DERELİ
ARTED Genel Sekreteri
İlaç Sektörü Temsilcisi
IV. OTURUM : Hastanelerde Kanıta Dayalı Uygulamalara Global Bütçe Etkisi

Oturum Başkanı

Yrd. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü
SB Kamu Hastaneleri Kurumu Temsilcisi
14:30 – 15:45Dr. Ufuk AKDIKAN
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı
Prof. Dr. Nurullah ZENGİN
S. B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
Doç. Dr. İsmail AĞIRBAŞ
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Ve Haymana Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Dr. Seyit KARACA
TOBB Sağlık Meclisi Başkanı
15:45 – 16:00Çay – Kahve Arası
V. OTURUM : Türkiye’de Akılcı İlaç Kullanımı, Tanı Tedavi Rehberleri ve Klinik Kalite

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Banu ÇAKIR
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ab.D., Öğretim Üyesi

16:00 – 17:15

Dr. Ali ALKAN
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanı
Dr. Bilgehan KARADAYI
SB Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanı
Dr. Hüseyin ÖZBAY
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
SGK Temsilcisi