3. Uluslararası İlaç Kullanımını Geliştirme Konferansı 14-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Akılcı İlaç Kullanımı konusunda geliştirilen stratejilerin, politikaların ve kalıcı çözümlerin 7 yıllık aralarla değerlendirildiği “Third International Conference for Improving Use of Medicines – 3. Uluslararası İlaç Kullanımını Geliştirme Konferansı”, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün himayesinde ve Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği desteği ile 14-18 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri de toplantıya katılacak. Toplantıda Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Sürecinin İlaç Politikalarına Etkisi ile Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Yapılan ve Yapılacak Çalışmaların anlatılacağı iki oturum gerçekleştirilecek.

Türkiye Sağlık Reformunun İlaç Politikalarına Etkisi

Moderatör: Dr. Akif Akbulat – Sağlık Bakanlığı
Konuşmacılar : 
Doç. Dr. Hanefi Özbek – Sağlık Bakanlığı
Dr. Hüseyin Kılıçaslan – Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Raportör: Dr. Güvenç Koçkaya – Sağlık Bakanlığı

Türkiye’de Akılcı İlaç Kullanımı  – Dünü, Bugünü ve Yarını

Moderatör: Doç. Dr. Hanefi Özbek – Sağlık Bakanlığı
Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Ersin Yariş – Türk Farmakoloji Derneği
Uzm. Ecz. Harun Kızılay – Türk Eczacıları Birliği
Uzm. Dr. Burcak Deniz Dedeoglu – Sağlık Bakanlığı
Raportör: Uzm. Dr. Kubilay Oransay – Sağlık Bakanlığı

Konferansa katılım ve detaylı bilgi için http://www.inrud.org/ICIUM/ICIUM-2011.cfm adresinde.

Sorularınız için;

[email protected]  
Dr. Güvenç Koçkaya 0312 218 3107 [email protected]
Uzm. Dr. Kubilay Oransay 0312 218 3122 [email protected]