Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, 08-10 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, 08-10 Aralık 2011 tarihinde Ankara Sheraton Hotel ’de gerçekleştirilecek. Cerrahi alanındaki bilimsel gelişmelerin gerek araştırmacılar, gerekse konunun uzmanları tarafından sunulduğu bu toplantının amacı ülkemizde genel cerrahi çatısı altında çalışan meslektaşlarımızı bilim dünyasındaki gelişmelerden haberdar etmek, bu yeniliklerin uygulama alanındaki yerlerini tartışmak ve bilimsel çalışmaların metodolojilerini öğretmek olarak ifade edilmekte.

Cerrahi alanında yapılan özgün klinik ve deneysel çalışmaların sayısını ve kalitesini arttırmak için bildiri sunumlarını özendirmek amacıyla Türk Cerrahi Derneği klinik ve deneysel çalışmaları ödüllendirmekte.

Ayrıntılı bilgi için: http://cerrahiarastirma2011.org/