Etik kurul sayısı 8 oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun onaylanması ile toplam etik kurul sayısı 8 oldu.

Kurul, klinik ve laboratuvara dayalı araştırmaları değerlendirerek uygun olup olmadığına karar verme amacıyla kuruldu.

D.E.Ü.Tıp Fakültesi bünyesi içinde kurulmuş bulunan Etik Kurul klinik, laboratuvar ve alan araştırmalarında etik bakımdan kabul edilebilir uygulamaları saptamak ve araştırma önerilerini etik yönden incelemek üzere kuruldu. Klinik ve Laboratuvar Araştırmaları Etik Kurulu, ilaç araştırmaları ve hayvanlarda yapılan çalışmaların dışında kalan klinik ve laboratuvar araştırmalarını incelemekte. Klinik araştırmalarda, araştırıcı, araştırma yeri, deneme özneleri ve araştırma yönteminin, etik yönden ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu incelemek ve görüş bildirmekle yükümlü. Ayrıca bilimsel araştırmaların verimli, güvenilir, doğru ve uluslararası standartlara uymasını sağlamak amacıyla gerektiğinde yeni kurallar koymak ve ilgili ilkeleri saptamakla görevli.

Adres:
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası
1.Kat, PK. 35340, İnciraltı, İzmir
Sekretarya: 0232 412 2258 / 0232 412 2254