Yaşamsal ilaçlarda, özellikle de kanser ilaçlarındaki yetersizlik Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde endişeleri arttırıyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda, 2005-2010 yılları arasında bulunamayan önemli tedavi araçlarının sayısının üç kat artarak 61’den 178’e ulaştığı belirtiliyor. Az bulunan ilaçların büyük bölümü hastanede kullanılacak nitelikte steril enjeksiyonları, intravenöz tedavileri, anestetik maddeleri ve antibiyotikleri içeriyor. Yayınlanan raporda bu ürünler hem marka hem de jenerik ilaçlar bazında olabildiğine dikkat çekiliyor.

2010 yılında temininde güçlük çekilen 38 ilacın sağlanması konusunda, ilaçların yeniden üretilmesi için üreticiler ikna edilmeye ya da üretimi durduran firmaların üretim sorunlarının çözülmesine yardım edilmeye çalışılıyor.

Amerikan Hastane Birliğinin Haziran ayında 820 hastaneye uyguladığı bir anketin sonuçlarına göre hastanelerin neredeyse tamamının geçtiğimiz 6 aylık dönemde önemli ilaçları bulundurma konusunda sıkıntı çekmekte.

Söz konusu ankete katılan bin 800 sağlık çalışanı arasında doktorların 1/3’ünün, eczacıların da 1/5’inin ilaç eksikliği yüzünden ölüm dâhil olmak üzere hastalarının başına gelebileceklerden haberdar olduğu da sonuçlar arasında.

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Birliği üyesi Cynthia Reilly, ilaç eksiklerindeki “dramatik artışın” kalite sorunlarına bağlı olarak ortaya çıktığını belirtirken, konuyla ilgili birçok üreticinin ya üretim hatları ile ilgili problemleri olabileceğini ya da ampul halindeki bazı ilaçların geri çekildiğini sözlerine ekledi. Reilly, ilaç endüstrisindeki konsolidasyon nedeniyle ve giderek artan sayıdaki firmanın yeterince kârlı olmaması nedeniyle jenerik ilaç üretiminden vazgeçmesinin ilaç yetersizliği sorununun daha da kötüleşmesine neden olabileceğini belirtti. Konuşmasında önceki yıllarda benzer ürünleri beş firmanın üretebildiğini, ancak günümüzde belirli bir ilacı üreten firma sayısının çoğu zaman bir, bazen iki olabildiğini söyledi. Bu durumda açığı kapatabilmek için yeterli firma olmadığına da dikkat çekti. FDA’nın ilaç firmalarını belirli ilaçları üretmeye zorlayabilmesine olanak tanıyan bir yasa tasarısının sorunu çözebileceğini belirten Reilly, böylece kurumun uygun çözüm buluncaya kadar zaman kazanmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak Kongre’de iki ayrı yasa tasarısının gündemde olduğu biliniyor.

Haber Kaynağı: http://uk.news.yahoo.com