Abdi İbrahim’den ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ kampanyası.

 

Abdi İbrahim, 100. yılında “Akılcı İlaç Kullanımı” Kampanyası’nı hayata geçirdi. İlk kez Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1985 yılında başlatılan ve 1992’den bu yana T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Akılcı İlaç Kullanımı” konusunda sorumluluk üstlenen Abdi İbrahim, yürüteceği kampanya ile bilinçsiz ilaç kullanımının toplum sağlığı ve ekonomiye yansımalarının önlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Akılcı İlaç Kullanımı’nın toplum sağlığı ve ülke ekonomisi için taşıdığı önemden hareketle hayata geçirilen kampanyanın tanıtımı için, Abdi İbrahim Başkanı Nezih Barut ve Abdi İbrahim CEO’su Candan Karabağlı tarafından bir basın toplantısı düzenlendi.

2003 yılından bu yana sektör liderliğini koruyan Abdi İbrahim’in 100 yılda geldiği noktayı özetleyen Başkan Nezih Barut, Abdi İbrahim’in 2011 yılında, %10 büyüyerek sektörde %7,9 pazar payı elde ettiğini belirtti.

Son yıllarda Türk halkının sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânı ve bu hizmetlerden duyduğu memnuniyetin önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çeken Nezih Barut, topluma “Akılcı İlaç Kullanımı” alışkanlığının kazandırılmasında, hangi ilacın kullanılacağına karar veren hekim, ilacı uygun şartlarda sağlayan ve ilacın kullanımına dair hastaların danıştığı eczacı ve ilacı kullanan hastanın ortak sorumluluk taşıdığını belirtti.

Barut;

“İlaç kullanımı konusunda bu farkındalığın oluşmasında hekim ve eczacı kadar, bu konuda hizmet veren sektörün de desteği büyük önem taşıyor. Bu noktada Abdi İbrahim olarak 100. yılımıza girerken, global hedefler ve sürdürülebilir liderlik hedefimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Vizyon 2021 Stratejimize bağlı olarak; toplum sağlığı ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan bu konuda sorumluluk üstlenmeyi memnuniyetle görev kabul ediyoruz. Tıbba ve insanlığa hizmette 100 yılı geride bırakmış bir kurum olarak, başlattığımız ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ Kampanyası ile bu konudaki sorunların ortadan kaldırılması için toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kampanya ile uzun dönemli toplumsal fayda hedefleniyor

Abdi İbrahim CEO’su Candan Karabağlı da ilaç kullanımında davranış değişikliği yaratmak ve bilinçli ilaç kullanımını yaygınlaştırmak hedefiyle hayata geçirdikleri kampanya ile hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda uzun dönemli toplumsal fayda yaratacak etkinlikleri kapsayan bir platform oluşturmak istediklerini söyledi. Karabağlı,

“Kampanyanın sonunda ne kadar çok insanda ‘İlaç almadan önce doktor kontrolünde olmalıyım ve eczacıya danışmalıyım, dost tavsiyesiyle hareket etmemeliyim, ilacımı tavsiye edilen sürede ve dozda kullanmalıyım, son kullanma tarihi geldiğinde de atmalıyım’ şeklinde bilinç oluşturabilirsek kendimizi başarılı sayacağız” diye konuştu.

Abdi İbrahim, Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası kapsamında doktor ve eczacı işbirliğinde, görsel ve basılı malzemelerle sağlık kuruluşları üzerinden kamuoyuna mesajlarını ulaştıracak. Abdi İbrahim ayrıca televizyon reklamları, radyo spotları ve dergi ilanlarıyla da daha geniş bir kitleye ulaşarak, kaynak israfının engellenmesi ve daha sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Abdi İbrahim ayrıca, 20 farklı ilde aile hekimlerine yönelik 30’dan fazla toplantı düzenleyerek kampanyayı tanıtacak. Tanıtım için günümüzün en önemli iletişim kaynakları arasında gösterilen sosyal medya da aktif olarak kullanılacak. 20 gün süre ile yayınlanacak televizyon reklamlarının ardından kampanya yıl sonuna kadar devam edecek.