Sayı     : B.10.0.IEG. 0.12.00.13-335-01/

Konu   :  Maksimal Doz

……………………………………….. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2009 /46


İlgi: 12.06.2009 tarih ve 030487 (2006 7 65) sayılı Genelgeye ektir.

Bilindiği üzere Genesis İlaç ve Sağlık Ürünleri A. Ş. adına ithal ruhsatlı olan ve fentanil sitrat adlı uyuşturucu maddeyi içeren ACTİQ 200-400-800 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil (3 pastil) isimli ilaçlar formülleri nedeniyle “kırmızı reçete ile verilecek ilaçlar” kapsamına alındığı; ayrıca kendinden kopyalı, 3 nüshalı, seri numaralı kırmızı reçetelere yazılabilecek azami doz miktarlarının;

ACTİQ 200 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 2 (iki) kutu,

ACTİQ 400 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 1 (bir) kutu,

ACTİQ 800 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 1 (bir) kutu

olduğu  ilgide kayıtlı genelge ile bildirilmiştir.

Ancak; adı geçen ve halen kullanılan ACTİQ 200-400-800 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil isimli ilaçların maksimal dozları, kullanımda yaşanan mağduriyetin giderilmesi  amacıyla 2 (iki) katı doza çıkartılmıştır.

Bu nedenle; bir kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimal dozlar aşağıda belirtilmiştir.

ACTİQ 200 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 4 (dört) kutu,

ACTİQ 400 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 2 (iki) kutu,

ACTİQ 800 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 2 (iki) kutu olup; konunun iliniz dâhilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.

 


Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar


DAĞITIM:

81 İL VALİLİĞİ

Kaynak: IEGM