İEGM, İade Edilecek İlaç Dosyaları ile ilgili ilaç firmalarına yönelik bir duyuru yayımladı.

İEGM tarafından Dr. Hanefi Özbek imzalı yapılan açıklamada, Genel Müdürlük Makamının 15 Mart 2011 tarih ve 2137 sayılı oluru ile Bakanlığa ruhsat başvurusunda bulunmuş ancak son 5 (Beş) yıl içinde kurumca istenilen bilgi ve belgelere başvuru sahibi tarafından cevap verilmemesi nedeniyle hiçbir işlem yapılamayan dosyaların iade edilmesine karar verildiği belirtilmekte.

Alınan karar doğrultusunda firmalara iade edilecek dosyalar resmi yazı ile gönderilmekte, iade dosyası bulunan firmaların listesi resmi web sitesinde (www.iegm.gov.tr) yayınlanacak. Listede ismi bulunan firmaların iade evraklarını listelerin yayınlanma tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde almaları gerekmekte; bu süre içinde alınmayan dosyalar Bakanlığın Ana Depo Birimine gönderilecek.