Adnan Menderes Üniversitesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu kursla ilgili bir duyuru yayımladı.

Adnan Menderes Üniversitesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan yapılan duyuruya göre, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından alınan karar doğrultusunda, Laboratuar Hayvanı Kullanım Kursu sertifikalarının geçerli olması için kurumların laboratuar hayvanları yetiştirme ve araştırma ünitelerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması koşulu getirilmiştir.

Bu nedenle Adnan Menderes Üniversitesi, ruhsatlandırılma süreci tamamlanmadan yeni bir hayvan kullanım kursu düzenlenmeyeceğini açıkladı. Sertifikaya acil olarak ihtiyacı olan personelin, kurs açılan başka kurumlara başvurması gerekmekte olduğu belirtildi.