“Sağlık Bakanlığı gebe izlemlerini hukuki bir zemine oturtmadan, gönüllü başvuranlar dışında gebe izlemi yapmayacağız”

 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından gebe izlemiyle igili yaşanan tartışma ile ilgili yeni bir duyuru yayımlandı. “Anayasaya aykırı iş yapmayacağız!” başlığıyla yapılan duyuruda “Sağlık Bakanlığı gebe izlemlerini hukuki bir zemine oturtmadan, gönüllü başvuranlar dışında gebe izlemi yapmayacağız” denildi.

AHEF BASIN AÇIKLAMASI

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu: Anayasaya aykırı iş yapmayacağız!

Sağlık Bakanlığımız tarafından gebe izlemleri acilen hukuki bir zemine oturtulmadan, gönüllü başvuranlar dışında gebe izlemi yapmayacağız.

Son günlerde medyada kadınların gebelikleri ile ilgili fişlenme ve babalarına, ailelerine hamile olduğunun bildirilmesi gündeme oturmuş ve sorunun kaynağı olarak tüm suç aile hekimlerine yıkılarak bir meslek grubuna karşı linç girişiminde bulunulmuştur. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak bizler sahada özveri ile çalışan 22.000 aile hekimi adına haklı kaygılarımızı, sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi dile getirmek ve gerçeği kamuoyunun gözleri önüne sermek istiyoruz.

Aile hekimlerine sözleşmeyle verilen gebe izlem görevi ile birlikte ciddi cezalar da getirilmiştir. Her bir aile hekimine bir sözleşme döneminde ortalama 480 gebe izlemi gelmekte ve bu izlemlerden sadece 5’inin aile hekimi tarafından takip edilememesi durumunda sözleşmesi feshedilme, görevden el çektirme tehlikesi ile karşı karşıya gelmektedir. Ayrıca anayasal hak ve hürriyetleri ile başka hekimlere gebelik takiplerini yaptıran anne adaylarından bile kayıtlı olduğu aile hekimi sorumlu ve zorunlu tutulmaktadır. Bu dayatma altında aile hekimleri gebeleri tespit edebilmek için özveri ile çalışmakta, ama yasal olmayan hiç bir sistemi, cep telefonu ile mesaj gönderme dahil, kullanmamaktadırlar.

‘Halk Sağlığı Kurumu, kamuoyu önünde aile hekimlerini hedef gösterdi.’
Kişilerin sağlık verilerinin izinleri olmadan üçüncü kişiler ve kurumlarla paylaşılması anayasal olarak da 07.10.205 tarih ve 2005/153 sayılı Kişisel Sağlık Kayıtlarının Gizliliği Politikası’nda belirtildiği gibi suçtur. İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket edenler ve çalışanları buna zorlayan idareler ve idareciler hakkında sayın kamuoyun önünde suç duyurusunda bulunuyoruz. Yönetmelikler ve cezalar ile zorunlu ve sorumlu tutulan aile hekimlerini kamuoyu önünde, Halk Sağlığı Kurumunun konuyla ilgili yöneticisi, “Bizim bu şekilde bir uygulamamız yoktur bu konu bizden kaynaklanmamaktadır, konuyla ilgili aile hekimi cezalandırılacaktır.” şeklinde hedef göstermiştir. Bu, dayatılmış sözleşme şartları altında çalışan aile hekimleri için bardağı taşıran son damla olmuştur.

‘Cezai uygulamalar ve baskıya rağmen izlem yapmayacağız.’
Her zaman kamuoyunun yanında yer alan, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırmadan kişisel sağlık koruyucusu ve savunucusu olan aile hekimleri olarak bizler; yasalara aykırı zorunlu düzenlemelerin yerine, çağdaş, mantıklı, akılcı ve denenmiş uygulama, yönetmelikler ve yasal düzenlemeler çıkana değin, aile hekimliği merkezlerine gönüllü olarak başvuran ve sunulan koruyucu sağlık hizmeti kapsamında sağlıklı bir bebek için sağlıklı gebelik geçirmek isteyen anne adayları dışında, bize kişilerin izinleri alınmadan iletilen gebelikleri her türlü cezai uygulamaya ve baskıya rağmen izleme almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu
Yönetim Kurulu