AİFD 10 yaşında! Türkiye’de faaliyet gösteren araştırmacı ilaç firmalarını çatısı altında toplayan Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) 10. yıldönümünü kutluyor.

 

10 yıldır paydaşlarıyla işbirliği yaparak ilaç sektörünün gelişmesi ve sorunlarını çözmesi için çalışan AİFD, geçen yıl Eylül ayında yayınladığı, “Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023” başlıklı raporla, sektörün geleceğine ışık tutan bir yol haritasınıda paydaşlarının değerlendirmesine sundu. AİFD’nin bu yıl raporun ve orada gündeme gelen politikaların tartışılmasına odaklanarak, Türkiye ilaç sektörünün ülke için daha fazla değer yaratması ve Türkiye’yi “ilaç gibi geleceğe”taşıması için çaba göstereceği ifade edildi.

Türk insanının yeni ve orijinal ilaçlara erişimini sağlamaya ve sağlık sorunlarına etkin çözümler bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren araştırmacı ilaç firmaları tarafından 16 Ocak 2003 tarihinde kurulan Araştırmacı İlaçFirmaları Derneği (AİFD) 10. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Üyeleri, çağımızda hızla ilerleyen tıp biliminin başta genetik, biyoteknoloji gibi yeni teknolojiler olmak üzere birçok alanda sunduğu olanaklardan yararlanarak yenilikçi ve orijinal ilaçlar geliştiren ilaç firmalarından oluşan AİFD sektörde dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirmek için çalışıyor.

Bugüne kadar, sektörün gelişimi ve sorunların paydaşlar arasında diyalog yoluyla çözülmesi yolunda önemli adımlar atan AİFD, PricewaterhouseCoopers (PwC) uzmanlarına hazırlattığı “Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023” başlıklı raporu geçen yıl Eylül ayında yayınlayarak paydaşların değerlendirmesine sundu.Türk ilaç endüstrisinin 2023’te ‘küresel ölçekte bir Ar-Ge ve üretim merkezi ve bölgesel yönetim merkezi’ olması vizyonunu gündeme getiren rapor, bu yönde somut ve uygulanabilir politikalar öneriyor. Sektör verilerine dayanarak bilimsel yöntemlerle hazırlanan rapor sektörün 2023’te şimdikinden çok daha güçlü olabileceğini ortaya koyuyor. Raporda 2023 yılı itibarı ile 23 milyar ABD dolarını aşkın üretim yapan, ihracatını 8 milyar ABD dolarının üstüne çıkartmış, dış ticaret fazlası veren ve yılda 1,7milyar ABD doları düzeyinde Ar-Ge yatırımı yapan bir Türkiye ilaç sektörünün mümkün olduğu vurgulanıyor.

Derneğin kuruluş yıldönümü nedeni ile bir açıklama yapan AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Güldem Berkman şunları söyledi:

“AİFD 10 yılda, sektörümüzü ileriye götüren ve hastalarımızın ilaca erişimini güçlendiren önemli başarılara imza attı.Önceliğimiz her zaman ülkemiz ve hastalarımız için daha fazla değer yaratmak oldu. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2013 yılında çalışmalarımızın temelini “Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023” raporunda ortaya koyduğumuz vizyon oluşturacak. Bu raporun ve önerdiği politikaların tartışılmasını; bunların ülkemizin sağlık bilimleri ve hizmetleri alanındaki ulusal stratejilerimizle entegre edilmesini sağlamak için çalışacağız. Yenilikçi, araştırmacı ilaç endüstrisi olarak, Hükümetimizin ve endüstrimizin vizyonlarının, hedeflerinin birbirine yakın ve paralel olduğunu görüyoruz. İlaç sektörünün Türkiye’ye “ilaç gibi geleceğine” olan inancımız her gün biraz daha güçleniyor. Hedefimiz, bütün paydaşlarımızla işbirliği yaparak ve her zamanki gibi yapıcı bir yaklaşımı benimseyerek, sektörümüzün önünü açacak, hastalarımız için değer yaratacak politikaların hazırlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmaktır.”

 

Araştırmacıİlaç Firmaları Derneği (AİFD) Hakkında

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Türk insanının yeni ve orijinal ilaçlara erişimini sağlamaya ve ülkemizde sağlık sorunlarına etkin çözümler bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren araştırmacı ilaç firmaları tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin 38 biyoteknoloji ve Ar-Ge ağırlıklı üyesi bulunmaktadır. AİFD üyesi olan Abbott, Actelion, Alcon, Alexion, Allergan, Amgen, Astellas, Astra Zeneca, Bausch+Lomb, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Chiesi,Daiichi-Sankyo, Eczacıbaşı-Baxter, Ferring, Fresenius Kabi, Gilead, GlaxoSmithKline, IBSA, İ.E. Ulagay, Johnson&Johnson, Lilly, Lundbeck, Merck Serono, MSD,Nestle Healthcare Nutrition, Novartis, Novo Nordisk, Nutricia Klinik Beslenme, Pfizer, Roche, Sanofi, Servier, Shire, Takeda, UCB Pharma dünyadaki yeni ilaç araştırmalarının büyük bölümünü yapan araştırmacı ilaç firmalarıdır.