İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM) Ruhsatsiz Jenerik Şube Müdürlüğü tarafıdan Analiz/ruhsat harçları duyurusu yayımlandı.

Buna göre, sehven yatırılmış olan Analiz/ruhsat harçları ile ilgili başvuru yapılırken ekte yayımlanan müracaat formunun eksiksiz olarak doldurulması ve formda istenilen belgelerin gönderilmesi gerekmekte.

Müracaat Formu