İEGM’den Ara Ürünlerin Ruhsat Müracaatları Hakkında önemli duyuru…

 

Sağlık Bakanlığı tarafından “Ara Ürün” olarak sınıflandırılarak düzenlenen izin belgeleri ile piyasaya arz edilmiş ürünler 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği- Geçici Madde 1” gereği yeniden sınıflandırıldı.

Bu sınıflandırma işlemi sonrasında tabi oldukları yeni hukuki statü tespit edildi ve izin belgelerinin son geçerlilik tarihi 06.10.2012 olarak belirlenip bu süre zarfında yeni durumlarına intibak edilmesi gerektiği duyuruldu.

Hak sahiplerinin herhangi bir kayba uğramamalarını temin etmek üzere Ara Ürün Sınıflandırma Listesi doğrultusunda ilgili birimlere istenilen belgelerle müracaatta bulunulması için 6 aylık bir sürenin kaldığının altı çizildi.