İEGM, Ara Ürünlerin Sınıflandırılması duyurusuna ek olarak yeni açıklama yaptı.
İEGM tarafından yapılan açıklamad, 29.12.2010 tarihinde İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü internet sitemiz duyurular bölümünde yayımlanan “Ara Ürünlerin Sınıflandırılması” ile ilgili duyurunun 1. maddesinde sözü edilen ruhsat harç makbuzu ile ilgili olarak sıkça sorulan sorulara cevap olmak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilmekte:
-Ara ürün izin belgesi bulunan ürünlere reçetesiz ürün ruhsatı düzenlenebilmesi için istenilen ruhsat harcı, Maliye veznesine yatırılacak olan ve miktarı yıllara göre güncellenen ücretler olup, 2011 yılına ait harç miktarları aşağıda belirtilmektedir.
-İmal ruhsat harcı: 390,40_TL
-İthal ruhsat harcı: 781,70_TL
Yukarıda belirtilen makbuz dışında başka herhangi bir ücret yatırılmasına gerek yoktur.

Ayrıca, ara ürün izin belgesi bulunan ürünlere reçetesiz ürün ruhsatı düzenlenebilmesi için yapılacak olan müracaatlarda izin belgesi aslının da gönderilmesi gerekmektedir.