Avrupa İlaç Ajansı, GSK’nın Zejula (niraparib) için Pazarlama Yetkilendirme Başvurusunun platin duyarlı ileri yumurtalık kanseri olan kadınlar için birinci basamak bakımda sunulmasını kabul etti.

Yapılan başvuru, birinci basamak için niraparib tedavisinin klinik olarak anlamlı sonuçlarını gösteren PRIMA çalışmasından (ENGOT-OV26 / GOG-3012) elde edlen verilere dayanmaktadır. PRIMA çalışmasının sonuçları 2019’da düzenlenen Avrupa Tıbbi Onkoloji Kongresi ve aynı zamanda New England Medical Journal‘da yayınlandı.