Kozmetik Ürünler Koordinasyon Dairesi, HidrojenPeroksit (H2O2) veya Hidrojen Peroksit Açığa Çıkaran Maddeleri İçeren Ağız ve Diş Bakım Ürünlerine İlişkin Kozmetik Üretici ve İthalatçılarının konu hakkında dikkatini çekti.

 

DUYURU

Kozmetik Ürünler ile ilgili Avrupa Birliği Mevzuatı’nda değişiklik yapan direktiflere uyum sağlanması amacıyla hazırlanan 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kozmetik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında belirli sınırlamalar ve şartlar dışında kozmetik ürünlerin içermemesi gereken maddeler listesinin 12.sırasında yer alan hidrojen peroksit ve hidrojen peroksit açığa çıkaran diğer bileşikleri içeren ağız ve diş bakım ürünleri ile ilgili,

(a)İçeriğinde ≤ % 0.1 oranında H2O2 veya H2O2 açığa çıkaran diğer bileşikler bulunan ağız ve diş bakım ürünleri, genel kozmetik amaçlıdır.

(b)İçeriğinde% 6  ≥ ve > % 0.1 oranında H2O2 veya H2O2 açığa çıkaran diğer bileşikler bulunan ağız ve diş bakım ürünleri özel kullanım amaçlı olup yukarıda anılan yönetmelik uyarınca “Sadece diş hekimlerine satılabilir. Her kullanım periyodunun ilk kullanımında diş hekimleri tarafından veya aynı güvenlik seviyesi sağlandığında diş hekimlerinin doğrudan gözetimi altındaki uzman kişiler tarafından uygulanır. Daha sonra gerekli kullanım süresini tamamlamak için tüketicinin kullanımına sunulabilir. 18 yaşın altındakiler kullanmamalıdır.” Hükmünde olup bu ürünlerin ambalajlarında mevcut veya açığa çıkan H2O2 konsantrasyonun % ile gösterilmesi ilaveten aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir.

¾     18 yaşın altındakiler kullanmamalıdır.

¾     Sadece diş hekimlerine satılabilir.

¾     Her kullanım periyodunun ilk kullanımında diş hekimleri tarafından veya aynı güvenlik seviyesi sağlandığında diş hekimlerinin doğrudan gözetimi altındaki uzman kişiler tarafından uygulanır. Daha sonar gerekli kullanım sürersini tamamlamak için tüketicinin kullanımına sunulabilir.

Bahse konu Mevzuat gereği yukarıda (b) şıkkında yer alan ürün gruplarının piyasadaki mevcut iç ve dış ambalaj örnekleri ile Türkçe etiket bilgilerinin en geç 10 Ekim 2012 tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Kozmetik Ürünler Koordinasyon Dairesi