Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), klinik araştırmalarda bağımsız veri izleme komitelerinin etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik önemli bir adım attı. 1 Şubat 2024 tarihinde güncellenen “Bağımsız Veri İzleme Komitelerine İlişkin Kılavuz,” sağlık sektöründeki araştırmacılara, bağımsız veri izleme komitesi üyelerine, destekleyicilere ve sözleşmeli araştırma kuruluşlarına düzenleyicilere rehberlik etmek üzere tasarlanmıştır.

Bu kılavuz, bağımsız veri izleme komitelerinin etik, hukuki ve bilimsel standartlara uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla güncellenmiş bir çerçeve sunmaktadır. Yayımlanan kılavuz, 1 Şubat 2024 tarihinde resmi olarak duyurularak sağlık sektöründeki paydaşlara önemli bir bilgi kaynağı sunmaktadır.

Güncellenmiş kılavuzun başlıca konu başlıkları şunlardır:

  • Bağımsız veri izleme komitelerinin oluşturulması ve görevleri
  • Etik ve hukuki standartlara uyum ilkeleri
  • Veri izleme, değerlendirme ve raporlama süreçleri
  • Bağımsız veri izleme komitesinin değerlendirme kriterleri