Ruhsat başvurularında kullanılan Başvuru Formu güncellendi.

İEGM tarafından yapılan duyuruda, 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği ek-1 (Tıbbi ürün ruhsat başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler)’de yer alan “Bölüm-1/ Modül-1/ İdari bilgiler 1.2. Başvuru formu” güncellendiği ifade edildi.

Ruhsat başvurularında ekte bulunan başvuru formunun kullanılması gerekmekte.

Güncel Başvuru Formu için tıklayın