Bayer, Maryland’deki Johns Hopkins Üniversitesi ile retinal hastalıkları hedefleyen yeni göz tedavileri geliştirmek üzere beş yıllık bir anlaşmaya imza attı. Taraflar, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD), diyabete bağlı makula ödemi (DMÖ), coğrafik atrofi, Stargardt hastalığı ve retinal ven tıkanıklığı (RVT) da dahil olmak üzere dünya çapında pek çok insanı etkileyen gözün arka bölümünün önemli hastalıklarının tedavisinde kullanılacak yenilikçi ilaçların bulunması ve geliştirilmesi alanında ortaklaşa rol alacaklar.

Bayer HealthCare Yönetim Kurulu Üyesi ve Global İlaç Geliştirme Başkanı Prof. Andreas Busch; Bayer’in retinal hastalıklar alanındaki araştırma girişimlerini ilerletmeye kararlı olduğunu belirterek, “Wilmer Göz Enstitüsü’nün göz hastalıkları biyolojisi ve hasta bakımındaki derin bilgisi ve Bayer’in oftalmoloji alanındaki ilaç bulma ve geliştirme uzmanlığı birbirini mükemmel şekilde tamamlıyor. Oftalmoloji alanında dünyanın önde gelen bilimsel ve klinik kuruluşlarından biri olan bu ünlü kurum ile işbirliği yaptığımız için çok memnunuz“ dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Oftalmoloji Profesörü ve Wilmer Göz Enstitüsü Direktörü Peter J. McDonell ise “Ciddi göz hastalıklarının tedavisi için yeni tedavilere önemli bir ihtiyaç var. Ek araştırmalar bu alanda önemli gelişmeler kaydetmemize fırsat tanıyacaktır.“ dedi.

Anlaşmaya göre, Bayer ve Johns Hopkins Wilmer Göz Enstitüsü, yeni hastalık mekanizmaları, ilaç uygulama teknolojileri ve karşılanmamış ihtiyacın fazla olduğu gözün arka bölümünün hastalıklarının biyogöstergeleri alanlarında faaliyetlerini işbirliği içerisinde yürütecek. Taraflar önemli bilimsel soruları yanıtlamak üzere personel ve altyapı konularında katkıda bulunacak.

 Bayer Oftalmoloji Bölümü Hakkında

Oftalmoloji alanında bir lider olan Bayer, bilimsel ilerleme ve yenilik, tıbbi eğitim ve bilgi paylaşımını kolaylaştırma yoluyla, karşılanmamış ihtiyaçlara hitap ederek daha iyi bir yaşam için bilim sunma konusuna kendini adamıştır. Bayer, görme bozukluğu yaşayan ve görmeyi tehdit eden hastalıklara sahip hastalara yeni tedaviler sunmak amacıyla Oftalmoloji alanında güçlü bir iç Ar-Ge yapısı kurmuştur. Şirketin iç Ar-Ge kapasitesi dış işbirlikçiler tarafından desteklenmektedir.

Bayer, dünya çapında birçok proje ve girişimi desteklemesinin yanı sıra görme bozukluğu veya körlük yaşayan insanların yaşamlarını iyileştirmek için birden fazla örgüt ile işbirliği içindedir.

Bayer: Daha iyi Bir Yaşam İçin Bilim

Bayer, temel olarak sağlık, beslenme ve ileri teknoloji ürünleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. İnsanlığa faydalı olabilmek ve yaşam kalitesini arttırabilmek amacıyla ürün ve hizmetler geliştiren Bayer aynı zamanda; inovasyon, büyüme ve yüksek kazanma gücü ile değer yaratır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan Bayer, kurumsal vatandaş olarak sahip olduğu sosyal ve ahlaki sorumlulukların bilincindedir. Ekonomi, ekoloji ve sosyal sorumluluk, Bayer’in kurumsal amaçları içinde aynı önem derecesindedir. 2014 yılı itibariyle 118.900 çalışanı ve 42,2 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, Ar-Ge harcaması ise 3,6 milyar Avro’ya ulaşıyor. Daha fazla bilgiye www.bayer.com adresinden ulaşabilirsiniz.