Türkiye ve yurtdışında yürütülen Behçet Hastalığı klinik çalışması Türkiye’den iki uzmana emanet…

 

Servier tarafından yürütülmekte olan Behçet Hastalığı konulu klinik çalışmanın üçüncüfazı onaylandı. Çalışmanın uluslararası ve ulusal koordinasyonu Türkiye’den ikiuzman tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmanın uluslararası koordinatörü Prof. Dr. İlknur Tuğal Tutkun, ulusal koordinatörü iseProf. Dr. Ahmet Gül oldu. Prof. Dr. Tutkun, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Brezilya ve Çin’de yürütülecek çalışmayı dakoordine edecek. 

Türkiye’de 1987yılından bu yana daha iyi ve sağlıklı bir yaşam için çalışan, dünyanın öndegelen yenilikçi ilaç şirketi Servier’inBehçet Hastalığı konusunda yürütmekte olduğu uluslararası klinik çalışmanınüçüncü fazı onaylandı. Çalışmanın uluslararası koordinatörlüğüne İstanbulÜniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. İlknur Tuğal Tutkun getirildi.

Çalışmanın  ulusal koordinatörü ise Faz 2 klinikçalışmanın uluslararası ayağını yöneten İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. AhmetGüloldu.

Behçet Hastalığı Üveit (EYEGUARD™-B) ‘HastalarınTedavisinde GevokizUmAb Etkinliğinin Randomize, Çift Kör, PlaseboKontrollü Çalışması’ başlığınıtaşıyan klinik çalışma, Behçet hastalarında üveit atakriskini azaltmak ve gevokizumab etkinliğini değerlendirmek için mevcut standart tedavilere ek Gevokizumab’ın etkisini değerlendirmeyiamaçlıyor.  

Servier Araştırma &GeliştirmeBaşkanı Emmanuel Canet, sözkonusu klinik çalışmaya ilişkin Servier’in Behçet Hastalığıgibi net karşılanmamış tıbbiihtiyaçları olan hastalıklar içinyenilikçi tedaviler geliştirmek konusundakararlı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Faz 2 aşamasıtamamlanan ve yine Servier tarafından yürütülecek olan klinik çalışmanın 3. Fazı,Türkiye’nin de içinde olduğu çeşitli Avrupa ülkelerinin yanı sıra , Brezilya veÇin de başlatılacak. Klinik çalışmaya toplam 110 hasta alınması planlanıyor. Türkiye, söz konusu klinik çalışmaya beş merkezile katılacak olup, uluslararası klinik çalışmaya katılacak hastaların çoğununTürkiye’den olması planlanıyor.

BehçetHastalığı’nın görülme sıkılığı en fazla Türkiye’de

Dr. Hulusi Behçet tarafından bulunan Behçet Hastalığı, tıpliteratüründe bir Türk doktorunun adıylaanılan tek hastalık olarak biliniyor.  Behçet Hastalığı, ağız içi vecinsel bölgede yaralarla seyreden, ayrıca deri, göz, orta ve büyük eklemler vedamarlar başta olmak üzere vücuttaki tüm organ ve dokuları tutabilen bir damariltihabı hastalığı olarak tanınıyor. Hastalığın gözde görülmesi en ciddisorunlardan birini oluşturuyor ve hastaların yaklaşık %50’sini etkiliyor. Behçet Üveit tekrarlayan akutataklar ya da alevlenme ile karakterize ediliyor. Tedavi edilmez ise nihaikörlüğe neden olabiliyor. 

Yirmi, otuz ve kırklı yaşlardaki erkek ve kadınları etkileyen ancakerkek hastalarda daha ağır seyreden Behçet Hastalığı, Türkiye’nin de aralarındabulunduğu eski İpek Yolu ticaretinin yapıldığı Doğu Akdeniz ülkeleri, Japonyave Kore’de daha sık görülen hastalık,  bölgesel bir hastalık olarak  literatürde ‘İpek Yolu’ hastalığı olarak daadlandırılıyor. ABD’de yaklaşık 5,000- 15,000 Behçet Hastası olduğubelirtilirken Türkiye, 0.8-4.2/1000 prevelans oranıyla dünya üzerinde buhastalığın en sık görüldüğü ülke olarak dikkat çekiyor.