Beşeri tıbbi ürünlerin (ilaçlar, aşılar, tıbbi cihazlar vb.) gerçek dünya kullanımı ve etkileri hakkında bilgi toplamak ve değerlendirmek için bir çerçeve sunmaktır. Bu kılavuz, klinik deneyimlerin dışında, geniş bir popülasyon tarafından kullanılan tıbbi ürünlerin güvenilirliği, etkinliği ve yan etkileri gibi konuları ele alır. Gözlemsel çalışmaların tasarımı, veri toplama yöntemleri, veri analizi ve sonuçların yorumlanması gibi önemli adımları içeren rehberlik sağlar. Ayrıca, bu kılavuz, sağlık otoriteleri, araştırmacılar, sağlık profesyonelleri ve ilgili paydaşlar için gözlemsel çalışmaların yürütülmesi ve sonuçlarının doğru bir şekilde yorumlanması konusunda bir kaynak olarak hizmet etmeyi amaçlar. Bu sayede, tıbbi ürünlerin güvenliği ve etkinliği hakkında daha kapsamlı ve güvenilir bilgilere ulaşılmasına yardımcı olur.