Türk Farmakoloji Derneği tarafından düzenlenen Biyofarmasötikler ve Biyobenzerler Sempozyumu 7 Mayıs’ta…

 

Türk Farmakoloji Derneği tarafından düzenlenen Biyofarmasötikler ve Biyobenzerler Sempozyumu 7 Mayıs tarihinde İzmir Ege Palas’ta gerçekleştirilecek.

 

Bilimsel Program (Detaylı bilgiler için tıklayın)

7 MAYIS 2012

09:30-09:45

Açılış

 

09:45-10:30

Biyofarmasötik ve biyobenzer nedir?

Oturum Başkanı: Sönmez Uydeş Doğan
Konuşmacı: A. Filiz Öner

10:30-10:45

Kahve arası

 

10:45-12:30

Panel: Biyofarmasötikler ve biyobenzerlerde, Avrupa ve Amerika ve Türkiye’deki düzenlemelere bakış

Oturum Başkanı: Zafer Güney

10:45- 11:30

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinde kılavuzlar, onay süreci ve farmakovijilans

 

Yabancı Konuşmacı

11:30-12:15

Biyofarmasötik ve biyobenzerlerle ilgili Türkiye’deki düzenlemeler

Konuşmacı: İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

12:15-13:30

Öğle arası

 

13:30-14:15

Biyofarmasötikler ve biyobenzerlerde farklı INN isimlendirmesi, endikasyon ekstrapolasyonu, interchangeability

Oturum Başkanı: Atila Karaalp

Yabancı Konuşmacı

14:15-15:00

Biyofarmasötikler, biyobenzerler ve Türkiye’de geri ödeme politikası

Oturum Başkanı: Ersin Yarış
Konuşmacı: SGK Kurum Temsilcisi

15:00-15:15

Kahve arası

 

15:15-16:30

Panel: Türkiye’de biyofarmasötikler, biyobenzerler ve klinik araştırmalar

Oturum Başkanı: Işık Tuğlular

 

Biyobenzerlerin kalitesi, etkililiği ve güvenliliği, preklinik ve klinik araştırmalar

Ercüment Karasulu

 

Biyofarmasötik ve biyobenzerlerle klinik araştırmalar ve farmakovijilans

Kaan Kavaklı

 

ECRIN ve TUCRIN- Türkiye’klinik araştırma altyapı ağı

Yeşim Tunçok

16:30-18:00

Yuvarlak Masa Toplantısı ve Sonuç Bildirisi

Oturum Başkanı: Öner Süzer
Tüm Kurum Temsilcileri, Tüm Katılımcılar