Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Şube Müdürlüğü, ruhsat başvuruları ile ilgili olarak bir duyuru yayımladı.

Biindiği üzere 03.01.2011 tarihinden itibaren ruhsat başvuruları işlem takip numarası alınarak elektronik ortamda kabul edilmeye başlandı. İlk ruhsat başvuruları “Ön İnceleme (CTD) Şubesi”ne yapılmakta olup, ruhsatlandırma ile ilgili diğer birimlere Ön inceleme Şubesi tarafından aktarılmakta.

Bundan böyle, ilk ruhsat başvuruları için BY/BE şubesine sunulması gereken ilgili kısımların inceleme sırası geldiğinde işlem takip numarası alınmadan ve evraktan kayıt yaptırılmadan doğrudan şubeye götürülerek elden teslim edilmesi gerekmekte.

Daha önceden işleme alınmış başvurulara ait cevap evrakları ise, işlem takip numarası alınarak BY/BE Şubesine sunulacak. Cevap başvurularında Bakanlık yazısına ait tarih, evrak numarası ve mevcut ise önceki işlem takip numarasının ilgi tutulması gerekmekte.