Kategori: Dergiler

İKU 27

SON SAYIDAKİ YAZILARA ERİŞEBİLMEK İÇİN ABONE OLUN! Bu sayıdaProf. Dr. Hamdi AkanAnkara Üniversitesi Tıp fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Araştırma Planlama, Araştırmalara Destek Sağlanması ve Türkiye’de Yasal DüzenlemelerDoç. Dr. Murat HayranOmega…

İKU 26

Bu sayıda Prof. Dr. Hamdi AkanAnkara Üniversitesi Tıp fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Türkiye’de Klinik Araştırmalar ile İlgili Asgari Düzeyde Bilinmesi Gereken Mevcut Yasal Düzenlemeler ve İlaç Klinik Araştırmalarına İlişkin İstatistiksel…

IKU 25

Bu sayıdaDr. Burkay AdalığBausch & Lomb Medikal Müdür Türkiye ve Ortadoğu Sosyal TıpDr. Burkay AdalığBausch & Lomb Medikal Müdür Türkiye ve Ortadoğu Klinik ARaştırmalar Alanında Sosyal Medya UygulamalarıDr. Emel TetikSanofi-aventis Klinik Araştırma Ünitesi Müdürü…

IKU 24

Bu sayıda Prof. Dr. Semra ŞardaşMarmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Anabilim Dalı ve Farmakogenetik İlaç Güvenliliği Birimi Başkanı Bireysel Farklılığın İlaç Metabolizmasındaki ÖnemiEce Genç, Mahmut ÖzerYeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim…

IKU_23

Bu Sayıda Prof. Dr. Hamdi Akan  Ankara Üniversi  Bir Merkezi Etik Kurul Üyesi Gözüyle Yeni Yönetmelik  Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji A.D. ANKARA T. C. Sağlık…

IKU_22

Bu Sayıda Ajlan Tükün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Etikolegal Açıdan Genetik Araştırmalar Doç. Dr. Nüket Örnek Büken, Yrd. Doç. Dr. Nüket Yürür Kutlay *Hacettepe Üniversitesi Deontoloji-Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim…

IKU_21

2008 Yılı Türkiye Klinik İlaç Araştırmaları Uz. Dr. Berna Terzioğlu, Dr. Ecz. Hilal İlbars, Dr. Hanefi Özbek Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğe Bakış Yenilikler, Sorunlar ve Beklentiler  Prof. Dr. İ. Hakkı…

IKU_20

2004-2008 Yılları Arasında Merkezi Etik Kurul Çalışmaları Prof. Dr. Meral Tuncer Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurul Başkanı Klinik Araştırmalarda Etik Komitelerin Rolü ve Önemi Dr.…

IKU_19

Tıbbi Yazarlık Nedir? Dr. Barry C. Drees, ELS Türkiye’de Klinik İlaç Araştırmaları Uz. Dr. Berna Terzioğlu Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Klinik Araştırmalar Şubesi İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmalar Doç. Dr. Seçil Özkan Gazi…

IKU_18

Dünya’da Farmakovijilans Kronolojisi Dr. Halil Akar  S.B. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı TADMER’in Hikayesi  Uzm. Ecz. Sevgi Öksüz  Farma CRO TADMER’den TÜFAM’a  Dr. Seyfullah Dağıstanlı  Farmakovijilans Derneği…