TİTCK COVID-19 Pandemisi ile ilgili klinik araştırmalar kapsamında yapılacak düzenlemeler ile ilgili duyuruya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de etkileri görülen COVID-19 pandemisinin Ülkemizde yürütülen klinik araştırmalar üzerine de etkisi olabileceği ve bu konuda da önlemlerin alınması gerekeceği öngörülmektedir. Klinik araştırmalarda alınacak tedbirlere ilişkin yazı 20.03.2020 tarih ve E.799 sayılı Makam Oluru ile onaylanmış olup ekte yer almaktadır.

Ek: COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler