Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), klinik araştırmaların etkin bir şekilde yönetilmesini ve danışma kurulunun standart çalışma yöntemlerini belirlemeyi amaçlayan yeni bir adım attı. 1 Şubat 2024 tarihinde güncellenen “Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu Standart Çalışma Yöntemi Esasları Kılavuzu,” sağlık sektöründeki araştırmacılara, danışma kurulu üyelerine ve düzenleyicilere rehberlik etmek üzere tasarlanmıştır.

Bu kılavuz, klinik araştırmaların danışma kurulları tarafından etik, hukuki ve bilimsel standartlara uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla güncellenmiş bir çerçeve sunmaktadır. Yayımlanan kılavuz, 1 Şubat 2024 tarihinde resmi olarak duyurularak sağlık sektöründeki paydaşlara önemli bir bilgi kaynağı sunmaktadır.

Güncellenmiş kılavuzun başlıca konu başlıkları şunlardır:

  • Klinik araştırmalar danışma kurullarının oluşturulması ve görevleri
  • Etik ve hukuki standartlara uyum ilkeleri
  • Toplantı düzenleme, belgelendirme ve raporlama süreçleri