Bu sayıda
Prof. Dr. Hamdi Akan

Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Hematoloji Bilim Dalı


Araştırma Planlama, Araştırmalara Destek Sağlanması ve Türkiye’de Yasal Düzenlemeler
Doç. Dr. Murat Hayran
Omega Araştırma


Klinik Araştırma Eğitimleri
Doç Dr. Hanefi Özbek
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı


Clinicaltrials.gov Türkiye Verilerinin Değerlendirilmesi
Berk Özdemir, Tuğba Eren
Omega Araştırma


Tarihten Bir Sayfa: Merkezi Etik Kurul – Yerel Etik Kurullar Ortak Toplantısı ve Toplantı Sonrası Deklarasyonu
Dr. İlker Gelişen
Astellas Pharma İlaç, Resmi İlişkiler Koordinatörü


Psikodramada Yaratıcılık, Spontanite ve Ruh Sağlığı
Uzm. Psk. Dnş. Deniz Altınay
Uluslarararası Zerka Moreno Enstitüsü ve İstanbul Psikodrama Enstitüsü Başkanı, Psikodrama Grup Psikoterapisti


Klinik Araştırmalar Sözlüğü


Haberler


Nostalji Köşesi


Toplantı ve Kongreler Ajandası


** Son sayıdaki makaleleri okumak için abone olmanız gerekmektedir.