İnsan deneklerinin katılımını içeren çalışmaların tasarımlanması, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgili uluslararası etik ve bilimsel kalite standardı olan İyi Klinik Uygulamalar (Good Clinical Practice) alanında ihtiyaç duyulan akademik ve uygulamaya dair çalışmalar ile gelişmelere ilişkin uzman görüşleri, İKU Dergisi aracılığıyla ilgili profesyonellere ulaşmaktadır.

İKU Dergisi, klinik araştırmalar alanında çalışanlar veya konuya ilgi duyanları bilgilendirmekte, yasal mevzuat konusundaki önemli gelişmeleri duyurmakta, ulusal ve uluslararası gelişmelerden haber vermekte;

…ülkemiz araştırıcılarının uluslararası çalışmalar yürütmeleri ve yayınlar yapmalarını sağlayan klinik araştırmaların istenilen düzeye çıkartılması çabalarına destek olmak amacıyla yayınlanmakta;

…İyi Klinik Uygulamalar alanında evrensel kriterlerle uyumlu bir altyapının ülkemizde oluşturulmasına katkıda bulunmakta;

…doğru klinik uygulamalar konusunda uluslararası standartlara hakim ve bunlara uyan araştırmacıların artması, doğru klinik araştırma esaslarının eksiksiz bilinmesi ve uygulanması, klinik araştırmaların öneminin anlaşılması çabası içinde bulunmaktadır.

Binlerce sağlık profesyoneli, 2001 yılından beri klinik araştırma gündemini İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Dergisi aracılığıyla takip etmektedir.

Dört ayda bir olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayınlanmaktadır.

İKU Dergisi, amacına uygun olarak yalnızca davetli yazılar yayınlamaktadır. Dergide yayınlanmasının uygun olacağını düşündüğünüz yazılar için lütfen İdari Editör’e başvurunuz.

İyi Klinik Uygulamalar (Good Clinical Practice) insan deneklerinin katılımını içeren çalışmaların tasarımlanması, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgili uluslararası etik ve bilimsel kalite standardıdır.”

Helsinki Deklarasyonu-ICH (E6) GCP Metninin 13 Temel Prensibi’nden

Neden?

 • “İyi klinik Uygulamalar” alanında bilimsel sürece katkıda bulunmak;
 • Konuya ilgi duyan hekimlerimize, araştırmacılarımıza, konuyla ilgili bürokratlara ve ilaç endüstrisi çalışanlarına, klinik araştırmaların planlanması ve uygulanması için gerekli bilgileri edinmelerini sağlamak;
 • Sağlık sisteminde karar verici otoriteleri bilgilendirip, çalışmalarına yön veren bilimsel araştırmaların önceliklerinin belirlenmesinde yol gösterici olmak;
 • Hakemli bir bilimsel yayından çok, konuyla ilgili tüm kişileri kapsayan bir okuyucu kitlesine ulaşacak bilimsel içerikli bir haberleşme dergisi hazırlamak;
 • Klinik Araştırmalar ile ilgili temel kavramların anlaşılmasına yardımcı olmak;
 • Hızla gelişen bu alandaki yenilikleri paylaşarak klinik çalışmaların ülkemizde gelişmesine katkıda bulunmak;
 • Temel klinik araştırmalar kavram ve yöntemlerini tanıtmak, yayınlanmış ilginç araştırmalara yer vermek, farklı ülkelerden ve ülkemizden güncel uygulama ve deneyimleri paylaşmak.

Nasıl?

 • Tarafsızlıkla;
 • Kapsayıcılıkla (Sağlık sisteminin tüm unsurlarını içeren anlayışla);
 • Ortak fayda & farklı kuruluşlar arası koordinasyonu sağlayan yaklaşımla;
 • Taraflara eşit uzaklıkta yayın politikasıyla;
 • Titizlikle;
 • Güvenilirliği temel alarak;
 • Etkileşimle.