Avrupa Direktifleri

Ticari olmayan çalışmalar kılavuzu (Taslak 2006-İNG)

EU Directive 2004/10 GLP mevzuat harmonizasyonu..

EU Directive 2004/9 GLP Denetimleri..

EU Pediatrik Tıbbi Ürünler Düzenlemesi (EC) No 1901/2006

EU Directive 2001

EU Directive 2005 28 EC

Başvuru Formları

Tıbbi cihaz klinik araştırma başvuru formu ver-2/2009

Müdahalesiz ilaç dışı araştırmalar başvuru formu ver-2/2009

İlaçlarla yapılan gözlemsel çalışmalar başvuru formu ver-2/2009

Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalatı İçin Başvuru Formu V.1 (15.5.2009)

Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması Formu (11 Mayıs 2009)

Uzmanlık Tezleri ve/veya Akademik amaçlı yapılacak klinik araştırmalar için başvuru formu (2009)

Klinik Araştırma İçin Bakanlığa Ve Etik Kurula Yapılan Yıllık Bildirim Formu (2009)

Klinik Araştırma Bütçe Formu (2009)

Klinik Araştırmanın Sona Erdiğine İlişkin Bakanlığa Ve Etik Kurula Yapılan Bildirim (2009)

Klinik Araştırmada Önemli Bir Değişiklik Yapılması İçin Bakanlık İzni Ve Etik Kurul Görüşü Almak Üzere Yapılan Başvuru Formu (2009)

Endikasyon dışı ilaç kullanımı başvuru formu (2007)

Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlilik

Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlilik Çalışmaları Başvuru Formu ver-3/2009

BY/BE Çalışmaları Başvuru Dosyalarının Ön Değerlendirme Listesi

Klinik ilaç araştırmalarında kullanılacak ilaçların ithalat onayı ile biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları yapan merkezlerin denetimi ile ilgili duyuru (2008)

Farmasotik Müstehzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (1994)

Genel Veriler

Etik Kurullar-Karşılaştırmalı Tablo
Türkiye dahil 10 ülke Etik Kurulları karşılaştırmalı tablosu..
Kaynak: Murat Eroğlu