1444202748_d__nya_g__rme_g__n__Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. U. Emrah Altıparmak, “8 Ekim Dünya Görme Günü” ile ilgili göz sağlığını yakından ilgilendiren gelişmeler ile ilgili bilgilendirdi.

Vücudunun beş duyu organından biri olan “Gözler”, yaşam fonksiyonlarının sağlıklı devam edebilmesi açısından önem taşımaktadır. Dünya nüfusu giderek yaşlanmakta ve insan ömrü uzamaktadır. Artan insan ömrüne bağlı olarak kronik hastalıklarla ilişkili körlük riski de artmaktadır. Dünya’da yer alan 39 milyonu aşkın görme engelli kişinin %65’i 50 yaş üzerindedir. Bunların da %90’ı düşük gelirli- gelişmekte olan ülkelerde yer almaktadır. Bu görme kayıplarının çoğu ya engellenebilir ya da tedavi edilebilir.

Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. U. Emrah Altıparmak, bu duruma dikkat çekmek ve önlenebilir görme kayıplarının önüne geçilmesi için farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen 8 Ekim “Dünya Görme Günü” ile ve göz hastalıkları ile ilgili bilgilendiriyor.

“Göz tansiyonu ilerleyen yaşlarda körlüğe neden oluyor”

 

Daha çok ileri yaşta görünen ve körlük nedeni olabilen Glokom (Göz tansiyonu hastalığı), Maküla dejeneransı (Sarı Nokta Hastalığı) ve Katarakt gibi hastalıkların taranması, erken tanısı ve tedavisi için dünya çapında tanıtım programlarının düzenlenmesini ve hastalıkların tanınmasını amaçlar. Dünya sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Körlüğün Önlenmesi Ajansı (IAPB) tarafından desteklenmektedir.

 

“Glokom 40’lı yaşlarda tespit edilmesi zor belirtiler göstermektedir”

 

Özellikle 40 yaş üstü kişilerde yıllık göz kontrolü yapılmalıdır. Glokom hastalığı bu yaş grubunda daha sık görülmektedir. Hastalık erken evrelerde bulgu vermemekte ve hastanın fark edebilmesi için görmenin ileri derece kaybı gerekmektedir. Erken tanı ve tedavi ile görme kayıpların önüne geçilebilir. Maküla dejeneransı ve katarakt 50-60 yaş üzeri daha sık görülen hastalıklardır. Maküla dejeneransının günümüzde tedavisi mümkündür. Ancak tedavi genellikle kayıpların az bir miktarını geri getirmekte, daha çok görme kaybının ilerlemesini engellemektedir. Bu nedenle erken tanınması ve tedavi edilmesi büyük önem taşır. Katarakt ise tedavisi mümkün bir hastalık olup dünyada en çok yapılan ameliyattır (dünyada her yıl yaklaşık 22 milyon katarakt ameliyatının yapıldığı tahmin edilmektedir). Katarakt ameliyatı göz numarasının düzenlenmesi fırsatı da içerdiğinden, göz numarasını düzeltici ameliyat (refraktif cerrahi) kategorisinde kabul edilmektedir. Ancak birinci öncelik, görmeyi engelleyen ve görme kalitesini bozan kataraktın ortadan kaldırılmasıdır.

 

“Dünyada 285 milyon görme engelli insanın %80’i engellenebilir hastalığa sahiptir”

 

Dünya Görme Günü ile hedeflenen, oluşturulacak kamu bilinci ile göz taramalarının ve muayenelerinin daha düzenli yapılmasını sağlamak ve önlenebilir görme kayıplarının önüne geçmektir. Bugün dünyada 285 milyon görme engelli insan yaşamaktadır ve bunların %80’i engellenebilir hastalıklara sahiptir. 2020 yılına dek glokom, katarakt ve maküla dejeneransına bağlı körlük olguları erken tanı ve tedavi ile en az %25 azaltılabilir.