Dünya NET Örgütü, 2010 yılında 10 Kasım Günü’nü Dünya Nöroendokrin Kanserleri Farkındalık Günü olarak ilan etti.

Nöroendokrin Tümör (NET) ile mücadele eden Dünya NET Örgütü, 2010 yılında 10 Kasım Günü’nü Dünya Nöroendokrin Kanserleri Farkındalık Günü olarak ilan etti. Erken tanı ve doğru tedavinin önemini vurgulamak amacı ile düzenlenen organizasyonlar ve toplantılar ile hastalar, hasta yakınları, sağlık hizmetleri uzmanları ve toplumun diğer üyelerinin, NET kanserleri hakkında bilgilendirilmesi, erken teşhisin önemi, doğru tedavi yöntemleri ve tedaviye erişimin gerekliliği konularında bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

10 Kasım Dünya Nöroendokrin Tümörleri Farkındalık Günü nedeniyle Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Sekreteri Sn. Prof. Dr. Şuayib Yalçın bir bası açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama:

Dünya NET Örgütü tarafından geçtiğimiz yıl 10 Kasım olarak ilan edilen “Dünya NET (nöroendokrin tümör) Kanseri Farkındalık Günü” ikinci yaşında

Dünya çapında 10 Kasım tarihinde düzenlenen Dünya NET Farkındalık Günü’nün odaklandığı nokta, nöroendokrin kanserin erken tanısıdır. Erken tanı ve etkin tedavi ile hastaların ömrü uzatılabilmekte.

TANI UZUN ZAMAN ALABİLİYOR

Nöroendokrin kanserleri olan hastaların birçoğunda klinik belirtiler uzun süre ortaya çıkmamaktadır. Belirtiler ortaya çıktığında ise hastanın dikkatini çekmeyebilir veya başka hastalıklarla karışabilmektedir. Birçok kez NET’ler başka bir hastalık nedeniyle yapılan tetkikler sırasında tanı almaktadır. Hastalık başlangıcından tanı konulana kadar geçen süre 5-7 yılı bulabilmekte.

ERKEN TANI İLE CERRAHİ MÜMKÜN

Nöroendokrin Tümörü olan hastalar için ideal tedavi, tümör yayılmadan veya köken aldığı organ duvarını aşmadan önce cerrahi müdahaledir.  Mümkün olduğunda, tümörün boyuna ve yerine göre, cerrahi müdahale ideal tedavi ve kesin iyileşme potansiyeli sunmaktadır.  Erken tanı, tümörlerin büyüyüp başka organlara yayıldığı hallere kıyasla hastaya daha fazla tedavi seçeneği sunmakta.

Hastalığın tanısı konduğunda, hastalar NET’ler konusunda uzman hekimlerden görüş alabilir ve ayrıca tedavilerinin ve izlemlerinin planlanması için bulundukları yerde onkologlarla, gastroenterologlarla, endokrinolog, genel cerrahi, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji uzmanları ile birlikte hareket edebilirler.  Başarılı tedavi ve yüksek yaşam kalitesi için erken tanı en önemli faktördür.

Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Şuayib Yalçın, NET’leri çok değişik şekillerde ortaya çıkan sinsi bir hastalık grubu olarak tanımlamaktadır ve hastaları yakınmaları ortaya çıktığında bir an önce doktora başvurma konusunda uyarmaktadır.