Sayı   : B.10.0.IEG.0.12.00.13-335-01/ ANKARA

Konu : Maksimal Doz


……………………………………….. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2009 /47

İlgi: 02.08.2001 tarih ve 32938 (2001 / 63) sayılı Genelgeye ektir.

Bilindiği üzere Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. adına ithal ruhsatlı olan ve fentanil adlı uyuşturucu maddeyi içeren Durogesic 25-50-75 ve 100 mcg / saat Transdermal Flaster isimliilaçların bir kırmızı reçeteye yazılabilecek azami doz miktarlarının;

a- Durogesic 25 mcg / saat Transdermal Flaster (5x 2,5 mg): 6 kutu,

Durogesic 50 mcg / saat Transdermal Flaster (5x 5,0 mg): 3 kutu,

Durogesic 75 mcg / saat Transdermal Flaster (5x 7,5 mg): 2 kutu,

Durogesic 100 mcg / saat Transdermal Flaster (5x 10,0 mg): 1 kutu olduğu veya,

b) 75 mg’lık miktar aşılmamak kaydıyla, bir reçeteye bu ilacın farklı dozlar içeren miktarlarının yazılabileceği,

c) Reçetelerin, aksi geçerli bir raporla belirtilmediği takdirde 10 (on) günden önce tekrarlanamayacağı ilgide kayıtlı Genelge ile belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen uygulama halen geçerli olmakla birlikte söz konusu ilaçların kullanımda yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, Bakanlığımızca alınan karar gereğince “ 100 mcg üzerinde kullanım ihtiyacı olan hastalar için; hastanın klinik toleransı ve ağrı kontrolüne bağlı olarak 400 mcg/72 saat aşılmaması şartıyla, gerekçeyi belirtir 3 imzalı bir rapora istinaden, kansere bağlı ağrıların kontrolünde bir kırmızı reçeteye 15 (onbeş) günlük gerekli doz” yazılabilir.

Konunun iliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM: 81 İL VALİLİĞİ

Kaynak: IEGM