AİFD Genel Sekreteri Alp Sevindik ilaç fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

 

AİFD Genel Sekreteri Alp Sevindik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan ve Bakanlar Kuruluna gönderilen, ilaç üretiminde kullanılan etkin madde ve etkin madde üretiminde kullanılan ham maddelere uygulanan KDV oranının yüzde 8’e indirilmesinin yıllardan beri süre gelen ve yerel üreticileri adeta cezalandıran bir sorunun çözümü olacağı değerlendirmesinde bulundu.

İlaç üreticilerinin, şimdiye kadar üretimde kullandıkları etkin maddeleri yüzde 18 KDV ile temin ettiklerini ve ürettikleri ilaçları yüzde 8 KDV ile sattıklarını, aradaki KDV farkını kendilerinin finanse ettiklerini ifade eden Sevindik, ”Dolayısıyla KDV oranlarının eşitlenmesi olumlu bir adımdır, ancak ne yazık ki ilaç sektörümüzün güncel sorunlarını çözmek için çok yetersizdir” dedi.

-”İlaç fiyatlandırmalarında kullanılan Avro kuru güncellenmeli”-

İlaç endüstrisinin öncelikli sorununun, ”ilaç fiyatlandırmalarında kullanılan Avro kurunun ilgili Bakanlar Kurulu kararnamesinin amir hükmüne rağmen güncellenmemesi” olduğunu öne süren Sevindik, şöyle dedi:

”Sağlık Bakanlığı ilaç fiyat tespitinde 1,95 TL olarak kullanılan sabit Avro kurunun, TL karşısında gerçek değeri bugün yaklaşık 2,35 TL düzeyindedir. Bu durum, var olan fiyat indirimlerine ek olarak, ülkemizdeki ithal ilaç fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 oranında azalması ve yerel üretilen ilaçların da ithal ham madde girdilerinden dolayı maliyetlerinin artması sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla ilaç bulunabilirliğinin riske girmesi anlamına gelmektedir.

Sektörümüzü son üç yıldır sıkıntıya sokan en önemli konu hiç kuşkusuz, hükümetimizin kaynak sıkıntısını aşmak ve ilaç bütçesini yönetebilmek için sadece ilaç fiyatlarında indirime odaklanan yaklaşımıdır. Söz konusu yaklaşım, sektörümüzde orta ve uzun vadeli iş planlarının gözden geçirilmesine, birçok yatırım planının askıya alınmasına neden olmuştur. İstikrarlı politikaların uygulanmadığı, öngörülebilir olmayan bir iş ortamı, Türkiye’nin ilaç sektörünün gelişmesinin ve sürdürülebilir olarak büyümesinin önündeki en öneml engeldir.”

-”Yerli üretim miktarı ithal ürünlerden fazla, ancak değer olarak daha düşük”-

Sevindik, ”uygulanan politikaların Türkiye’de katma değerli üretimi teşvik etmediğini” belirterek, Türkiye’de yerli üretim miktarının ithal ürünlerden fazla, ancak değer olarak çok daha düşük olduğunu söyledi. Bunu, ”Çünkü ülkemizde üretilen ürünlerin katma değeri düşük, ithal edilen ürünlerinki yüksektir. İthal edilen ilaçlar ağırlıklı olarak biyoteknoloji gibi ileri teknolojileri kullanan örneğin diyabet, kanser gibi kritik hastalıkların tedavisinde yararlanılan ürünlerdir” diye açıklayan Sevindik, şunlarıkaydetti:

”Verilere göre, 2011 yılında toplam 1,7 milyar kutu ilaç satılmış, bunun 1,3 milyar kutusunu yerli; 421 milyon kutusunu da ithal ürünler oluşturmuştur. Ülkemizde kutu bazında tüketimin sadece dörtte birini ithal ürünler oluşturmaktadır. Ancak değer açısından bakıldığında tablo değişmektedir. Türkiye’de üretici fiyatlarıyla toplam pazar 15,2 milyar TL’dir. Bu pazarda ithal ürünler 7,7 milyar TL, yerli üretim ise 7,4 milyar TL düzeyindedir. Yani ithalatın pazardaki payı kutu bazında yüzde 24 iken, değer bazında yüzde 51 olmaktadır.

Bugün sektörümüzün ihtiyacı daha fazla yatırım çekmek, ileri teknolojili, katma değeri yüksek ürünler üretmek ve dünyaya ihraç etmektir. Bunun için de ilaç sektöründe sınırlı kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına olanak verecek yapısal reformlar oluşturularak hayata geçirilmeli ve istikrarlı ve uzun vadeli bir perspektifle uygulanmalıdır. Şeffaf ve sürdürülebilir bir ortam sektörümüzün büyümesi ve hizmet kalitemizin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur.”

-”Düzenleme, yerli ilaç üretimini teşvik edecek”-

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , geçtiğimiz ay içinde ilaç üretiminde kullanılan etkin madde ve etkin madde üretiminde kullanılan ham maddelere uygulanan KDV oranının, yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüleceğini bildirmiş; taslağın Bakanlar Kuruluna gönderildiğini belirtmişti.

Düzenlemenin, Türkiye’de ilaç üretimini artırmanın amaçlandığını ifade eden Şimşek, ”Düzenleme, yerli ilaç üretimini teşvik edeceği gibi, cari açığın azaltılmasına da katkıda bulunacak” değerlendirmesinde bulunmuştu. (AA)