İEGM, “e-Başvuru Toplantıları-1” e ait notları yayımladı.

 

İEGM DUYURUSU:

Otoritemiz bünyesinde yürütülmekte olan İEGM07 projesi ile ilgili olarak sistemin ortak kullanıcıları olan ilaç firmalarının e-uygulamalar ile ilgili görüşlerini almak, sistemle ilgili sorunları belirlemek, çözüm yolları saptamak ve uygulamaya alınacak yeni konuların değerlendirilmesi amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde belirli aralıklarla “e-Başvuru Toplantıları”nın düzenlenmesine karar verilmiştir.

Otorite, ilaç endüstrisi ve gerektiğinde projenin yürütülmesinden sorumlu yazılım firması arasında düzenlenecek olan toplantılara katılmak üzere endüstriyi temsilen her bir dernekten katılımcılar belirlenmiş ve toplantılarda sürekliliğin sağlanması açısından toplantılara bu katılımcı grubunun düzenli olarak davet edilmesine karar verilmiştir. İlki 02 Mart 2012 tarihinde düzenlenen e-Başvuru Toplantıları-1 toplantısında görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

E-Başvuru toplantılarında yapılan çalışmalar ve alınan kararlar tüm firmalara web sitemiz aracılığıyla bildirilecektir.

E-Başvuru Toplantıları-1

Toplantı Gündemi

  • İEGM07 Projesi kapsamında bugüne dek yapılmış olan çalışmalarla ilgili genel bilgi verilmiştir.
  • İEGM07 Projesinin bakım-onarımının yapılması için açılacak olan ihale hakkında bilgi verilmiştir.  Yeni ihale ile İEGM07 Projesi, “E-Uygulamalar ve Döküman Yönetim Sistemi Projesi (EUP)” olarak değişecektir.
  • E-Başvurular için özel bir web sitesi hazırlanacaktır. Web sitesi, firma kullanıcılarının e-başvurularla ilgili duyuru ve kılavuzları kolayca takip edebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.
  • E-Başvuru Toplantıları-2’nin söz konusu sistem bakım-onarım ihalesinin sonuçlanmasından sonra yapılmasına karar verilmiştir.

 E-Başvuru Toplantıları-1 toplantısında görüşülen konular ekteki Excel dosyasında özetlenmiştir.

Ek : E-Basvuru Toplantıları-1