Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), değişen şube adlarını yayımladı.

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 25 Nisan 2012 tarihli duyurusu ile, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na dönüştürülmesi ile birlikte Daire Başkanlıkları ve bağlı Şube Müdürlüklerinin ekte yer alan tabloda olduğu şekilde değiştiği, bu çerçevede, firmaların sistemde e-başvuru yaparken, “Başvurular” bölümünde “Şube Adı” listesinden doğru birimi seçmelerinin, başvurunun doğru yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmekte.

Başvurunun gönderileceği birimin belirlenmesinde ekli tablodaki bilgilerin yetersiz kaldığı durumlarda, ilgili daire başkanlığı ile temasa geçilmesi önerilmekte.

Ek:    

TİTCK Daire Başkanlıkları ile Birimlere İlişkin Tablo