İEGM, Ecza Depolarının Faz II Süreçleri Hakkında duyuruda bulundu.

 

 

İEGM DUYURUSU

12.09.2011 tarihli duyurumuzda, fason üreticilerin ve ecza depolarının da GS1 Türkiye ile irtibata geçerek kendilerine ait GLN numarası temin etmeleri gerekliliği belirtilmiştir. Bu dönem içerisinde ecza depolarımızın kendilerine ait GLN temin edip İEGM’ye bildirmedikleri tespit edilmiş olup, tekrar hatırlatma yapılması uygun görülmüştür. Faz II kapsamında yapılacak çalışmaların detayı aşağıdaki gibidir:

1. Ecza depoları için İTS sadece merkez depolarına ait GLN bilgisini kullanacaktır ve şube GLN’leri deaktif edilecektir. Bu durumda ecza depolarının şubeleri arasındaki lojistik operasyonları kendilerinin yönetmeleri ve İTS bildirimlerini sadece merkez depo GLN’si kullanarak yapmaları gerekmektedir. Aynı şekilde ecza depolarıyla ticaret yapan her türlü paydaşımız da ecza depolarının merkez GLN’sini kullanarak İTS bildirimi yapmalıdırlar. PTS Dosya standardında bulunan ShipTo alanı için ecza depoları şube GLN’lerini paydaşlarla paylaşarak işlemlerine devam edeceklerdir.

2. Ecza depolarının da, transfer paketi üreteceklerinden, GS1 Türkiye ile görüşerek kendilerine ait GLN temin etmeleri ve bu GLN’yi İEGM’ye bildirmeleri gerekmektedir.

3. 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle Faz II uygulaması devreye gireceğinden bu işlemleri ivedi bir şekilde ecza depolarımız tarafından tamamlanmalı ve paydaşlarla gerekli bilgiler paylaşılmalıdır.