Eczacı adayı öğrencilerin ilaçların güvenli kullanımı, kontrole tabi ilaçlar, hasta hakları, çağdaş eczacılık uygulamaları gibi konularda da eğitim alması planlandı.

Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi, eczacılık eğitiminin uluslararası standartlara ulaşması için bazı kararlar aldı. Eczacı adayı öğrencilerin ilaçların güvenli kullanımı, kontrole tabi ilaçlar, hasta hakları, çağdaş eczacılık uygulamaları gibi konularda da eğitim alması planlandı. Fakültelerde verilen eczacılık eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve asgari kalite standartlarına ulaşılması amacıyla kurulacak Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulunun da kasım ayında çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.

İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı’nda, eczacılık fakültelerinde, “ilaçların güvenli kullanımı, kontrole tabi ilaçlar, hasta hakları, çağdaş eczacılık uygulamaları” konularında eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi, İnönü Üniversitesinde yapılan toplantısında, eczacılık eğitiminin uluslararası standartlara ulaşması için birtakım kararlar aldı. Buna göre, eczacı adayı öğrenciler ilaçların güvenli kullanımı, kontrole tabi ilaçlar, hasta hakları, çağdaş eczacılık uygulamaları gibi konularda da eğitim alacak.

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göknur Aktay, yaptığı açıklamada, Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi toplantısının bir süre önce üniversitelerinde yapıldığını belirterek, alınan kararlarla ilgili bilgi verdi.

Eczacılık fakültelerinin üniversiteye girişte her zaman ilk tercih edilen fakülteler arasında yer aldığını belirten Aktay, gelişime açık bir meslek olan eczacılığın geçmişten günümüze sürekli değişim içinde olduğuna işaret etti.

İnönü Üniversitesinde yapılan toplantıda, eczacılık eğitimi ve mesleğiyle ilgili sorunların tespit edilerek, eczacılık eğitiminin uluslararası standartlara yükseltilmesinin amaçlandığını vurgulayan Aktay, söz konusu fakültelerde verilen eczacılık eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve asgari kalite standartlarına ulaşılması amacıyla Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu yönergesinin son şekline getirilerek onaylandığını kaydetti.

Bu ayın sonuna kadar oluşturulacak Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulunun, çalışmalarına kasım ayında başlayacağını bildiren Aktay, özerk bir yapıya sahip kurulun fakültelerin akreditasyon başvurularını ocak ayından itibaren kabul edeceğini belirtti.

Eczacılık fakültesi mezunlarını artık özellikle hastane eczacılığına, ilaç endüstrisine, araştırma-geliştirme merkezlerine ve akademisyenliğe yönlendirdiklerini dile getiren Aktay, dünyada biyoteknolojik ürünlerin öneminin arttığını vurgulayarak, Türkiye’nin de bu konunun dışında kalmadığını ve birçok eczacılık fakültesinde farmasötik biyoteknoloji ana bilim dalının kurulduğunu söyledi.

Aktay, toplantıda, eczacılık fakültelerinde verilen eğitimleri uluslararası standartlara kavuşturma çerçevesinde “taşınır mal yönetimi, medikal cihaz ve malzemeler, işletme ve iktisat bilgisi, temel hukuk ve sağlık hukuku, stok takibi, ilaçların güvenli kullanımı, soğuk zincir, kontrole tabi ilaçlar, personel yönetimi, insan ve hasta hakları, envanter kontrolü, çağdaş eczacılık uygulamaları ve veteriner ilaçlar” konularının da müfredata eklenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

medimagazin