………………………..   VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü) 

İl  Sağlık  Müdürlüklerince  her  ay  Genel  Müdürlüğümüze  gönderilen;  “Eczane  ve Hekimlere Yapılan Kırmızı ve Yeşil Reçete Uyarı Cetvel”lerinin  incelenmesi sonucunda yapılan uyarıların birden fazla olduğu görülmektedir. 
6197  sayılı  Eczacılar  ve    Eczaneler    Hakkında    Kanun  ve  bu  Kanuna  dayanılarak çıkarılan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ’te; kırmızı ve yeşil reçetelerle ilgili  cetvellerin süresinde  gönderilmemesi  ve     yapılan  uyarılara    rağmen  aynı  fiillerin tekrarlanmasıyla   ilgili   olarak bir cezai   yaptırım   bulunmaması   nedeniyle,   Bakanlığımız Genelgesi’ne  aykırı  hareket  edenler  yönünden 30.03.2005  tarih  ve  5326  sayılı  Kabahatlar Kanunu’nun 32 inci maddesi  ve söz konusu Kanunun uygulanması hakkında Dçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 13.09.2005 tarih ve 1666 sayılı Genelgesi doğrultusunda idari yaptırım uygulanabilecektir.  
Kırmızı ve yeşil  reçetelerle ilgili olarak Dlinizde faaliyet gösteren eczane ve hekimlerin belirtilen    hususta  bir kez  uyarılmalarının,  aynı  fiilin  tekrarı  halinde  ise  yukarıda  açıklanan hükümler  doğrultusunda  işlem yapılması    gerektiği  hususunda  bilgilerinizi  ve  gereğini  rica ederim. 

Dr. Ali Sait SEPTDOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.

 
 

DAĞITIM : 
81 İL Valiliği

Kaynak: IEGM