Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuruluna Başvuru tarihi 03-14 Ekim 2011.


Projeleri için Etik Kurul Onayı almak üzere başvuracak araştırıcıların projelerini, 03-14 Ekim 2011 tarihine kadar EGE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU’NA teslim etmeleri gerekmekte.


Başvuru Formunu ve Taahhütnameyi doldurmadan önce aşağıdaki bilgilendirme bölümünün okunması gerekmekte.
ÖNEMLİ:
Başvuru evraklarını hazırlarken;

  • Başvuru formunda her bir bölüm için istenen açıklamaların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvurularda bu durum büyük sıkıntı yaratmaktadır. Lütfen sorulan soruları anlayarak atlamadan tek tek yanıtlayınız.
  • Proje yazımlarında bilimsel terminoloji son derece önemlidir bu konuda araştırıcıların dikkatli ve özenli olmaları gerekmektedir.
  • Ayrıca çalışmayı destekleyen literatür abstract özetlerinin (İngilizce ve Türkçe) istenen bölümde yer alması zorunludur. Sadece literatür adının yer aldığı ya da araştırmacıların kendilerine göre hazırladıkları literatür desteği olmayan konu özetlemeleri kabul edilmemektedir.
  • Yönetmeliğin 11/D şıkkı gereğince başvurusu yapılacak çalışmalarda, araştırma ekibi içerisinde Yürütücü/Yürütücüler konumunda en kıdemli personel yer almalıdır denmektedir. Üniversite ve eğitim kurumlarında yürütücü, tezler için danışman öğretim üyesi, diğer araştırma projeleri için ise öğretim üyesi statüsünde olmalıdır.
  • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası; Çevre ve Orman Bakanlığının Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma, Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliği çerçevesinde 80 saatlik kurs programı sonucu alınmış olmalıdır. Başvuruda sertifikası sunulan kişi, projede bizzat araştırmacı olarak yer almalıdır.
  • Araştırıcılar projelerinde tek cinsiyetten hayvan (sadece dişi yada sadece erkek)  kullanacaklar ise bu konudaki nedensel açıklamanın yanı sıra literatür bilgisiyle de bu duruma açıklık getirmeleri gerekmektedir.
  • Araştırma Projesi Başvuru Formu ile Taahhütname her biri ıslak imzalı ve 2 (iki) nüsha halinde doldurulmalıdır. Fotokopi ile çoğaltılan formlar kabul edilmeyecektir.
  • Araştırma Projesi Başvuru Formu’nda tüm araştırmacıların, Taahhütname’de ise proje yürütücüsünün imzaları eksiksiz olmalıdır. İmza eksiği olan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Başvuru formu ve taahhütnameyi içeren 1 (bir) CD kopyası hazırlanmalıdır.
  • Bu koşular sağlandıktan sonra başvuru formu, taahhütname, CD ve deney hayvanları kullanım sertifikasının bir fotokopisi ile birlikte Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (EÜHADYEK) Akademik Sekreterliğine başvurulabilir.

ÖNEMLİ: Başvuru süresinin takibi araştırıcılar için son derece önemlidir. EUHADYEK her bir dönem için başvuran ilk 20 projeyi inceleyecektir. Her dönem için değerlendirme 20 proje ile sınırlandırılmıştır.

Başvuru için istenen belgeler aşağıdadır:

ÖNEMLİ NOT: ONAY FORMLARI KURUL TARAFINDAN İKİ ADET VERİLMEKTEDİR. TÜBİTAK vb. BAŞVURULAR İÇİN DAHA FAZLA SAYIDA ONAY FORMU GEREKMESİ DURUMUNDA BAŞVURU SIRASINDA AKADEMİK SEKRETERLİĞE BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURU İÇİN:
Akademik Sekreterya:
Doç. Dr. N. Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU
E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji A.D.
Tel No: (Fakülte)
1731
E-Posta:
[email protected]

Kaynak için tıklayın…