Ege Üniversitesi Tip Fakultesi Cocuk Hastanesi Pediatrik Hematoloji Kliniği Faz I sertifikasını aldı

 

Bu sertifika ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cocuk Hastanesi Pediatrik Hematoloji Kliniği bu onayı alan ilk hastane kliniği olma sıfatını kazandı.
 
Faz-1 çalışma (insanda ilk deneysel ilaç kullanımı)  yapmak için Türkiye’de geçerli düzenlemelere göre öncelikle bu sertifikanın alınması gerekmektedir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cocuk Hastanesi Pediatrik Hematoloji Kliniği Türkiye’de bu sertifikayı alan 2. merkez ve ilk hastane kliniği olmustur.
 
Kaynak: Klinik Araştırmalar Derneği