İEGM, kılavuzları güncelledi.
İEGM Şube Müdürlüğümüz tarafından güncel mevzuat gereğince ilgili kılavuzların güncellendiği açıklandı.
Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları yayımlandı. İlgili belgeye “Etik Kurul Standart Çalışma Yöntemi” linkinden ulaşılabilmekte.
Ayrıca Başvuru Formları, Diğer Formlar ve Üst Yazı Örneklerinin de güncellenmekte olduğu belirtildi. 
İlgili Formlara ve ilgili diğer konulara:
http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=klinik&lang=tr-TR adresinden ulaşılabilmekte.