Elektronik Doküman Yönetimi (EDY) ve Elektronik Belge Yönetimi (EBY)

 

Günümüzde  Tıb ve Eczacılık alanlarında da oldukça yoğun kullanılan Elektronik Doküman Yönetimi (EDY) ve Elektronik Belge Yönetimi (EBY) kavramlarının anlaşılmasında aşağıdaki açıklayıcı bilgilerin örgütsel düzeyde hepimizi aydınlatacağını düşünüreksizlerle paylaşıyorum.

 

Elektronik Doküman Yönetim (EDY) ve Elektronik Belge Yönetimi (EBY)

 

Elektronik belge yönetimi,organizayonların gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonu içerisinden organizasyon aktivitelerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden ayıklama/imhasına kadar olan süreç içerisinde yönetmektir.

Bu noktada karşımıza çıkan Elektronik Doküman Yönetim (EDY) ve Elektronik Belge Yönetimi (EBY) kavramları zaman zaman birbirinin yerine kullanılsa da amaçları açısından farklılık gösterirler.

 

Bu farklılıklar aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.  

 

Özgür BENLİ

 

LEGAL AFFAIRS DIRECTORATE

LEGAL INTERCEPTION DIVISION

Avea